Stelling: Je tot God bekeren is ‘je hart scheuren’.

">

Dinsdag: Arm van geest

Bijbeltekst

Statenvertaling

Matteüs 5

1. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven. 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Uitleg

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het tweede deel ervan is: als Priester Zichzelf offeren en voorbede doen. Het derde is Koning zijn en Zijn onderdanen door goede wetten regeren en tegen alle vijanden beschermen.

Het onderwijs van Jezus begint in Mattheüs 4 vers 17: “Bekeer u.” De reden om je te bekeren, noemt Hij er meteen bij: “Want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Wie deze oproep ernstig neemt, gaat een arme van geest worden, waarover we deze week met elkaar nadenken.

Wat zijn ‘armen van geest’?

Mensen die berouw hebben over hun zonden. Jongeren die verdriet hebben over de verkeerdheid van hun hart. De statenvertalers leggen het in een voetnoot zo uit: nederigen en gebrokenen van hart, die hun nietigheid verstaan en een klein gevoel van zichzelf hebben, en daarom alleen steunen op Gods genade in Christus Jezus.

Stelling: Je tot God bekeren is ‘je hart scheuren’.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Arm van geest

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het...

Woensdag: Rijk in God

Het thema van deze serie is: aardse en hemelse goederen. Wie zijn hart scheurt, zoals Joël het in zijn dagen tegen het verbondsvolk Israël zegt, heeft geen belang meer in aardse...

Donderdag: Welke Hemelse goederen?

Hoe stel jij je de hemel voor? De Bijbel gebruikt beeldspraak en heeft het dan over een stad van goud. Duidelijk is dat het niet materieel bedoeld is. Toen Luther eens aan zijn kleine kinderen...

Vrijdag: Maakt Hemelse rijkdom arm?

Als je gegrepen bent door een ideaal, kun je heel wat er voor over hebben, om dat ideaal te bereiken. Wie smaak heeft gekregen in de dingen van Boven, treurt niet om het gemis van aardse gemak....

Zaterdag: Rijk, arm, arm, rijk…

Hoe kan iemand die zo arm is, dat hij zijn hart moet scheuren van verdriet over zijn zonden en hemelhoge schulden, ooit rijk zijn? Paulus vertelt het ons in het hoofdstuk dat gaat over arme...

Zondag: Hemelse rijkdom hier en nu

Wat heb je er nú aan om het Koninkrijk der hemelen te erven? Later, ja, na je dood… Maar nú, terwijl je nog een heel leven voor je hebt, misschien? Heb je nú ook al...

Maandag: Uw Koninkrijk kome!

Het Koninkrijk der hemelen heeft voor ons geen enkele aantrekkelijkheid, zolang we zelf koning van ons leven willen zijn. Als jij de goede gewoonte hebt om geregeld het ‘Onze Vader’...