Dinsdag: Arm van geest

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 5

1. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven. 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Uitleg

Jezus spreekt mensen zalig. Het is aan het begin van Zijn ‘loopbaan’ als rabbi. Een rabbi is een onderwijzer. Het onderwijs van Jezus hoort bij het eerste deel van Zijn werk. Het tweede deel ervan is: als Priester Zichzelf offeren en voorbede doen. Het derde is Koning zijn en Zijn onderdanen door goede wetten regeren en tegen alle vijanden beschermen.

Het onderwijs van Jezus begint in Mattheüs 4 vers 17: “Bekeer u.” De reden om je te bekeren, noemt Hij er meteen bij: “Want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Wie deze oproep ernstig neemt, gaat een arme van geest worden, waarover we deze week met elkaar nadenken.

Wat zijn ‘armen van geest’?

Mensen die berouw hebben over hun zonden. Jongeren die verdriet hebben over de verkeerdheid van hun hart. De statenvertalers leggen het in een voetnoot zo uit: nederigen en gebrokenen van hart, die hun nietigheid verstaan en een klein gevoel van zichzelf hebben, en daarom alleen steunen op Gods genade in Christus Jezus.

 

Stelling: je tot God bekeren is ‘je hart scheuren’.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen