Dinsdag: Dichtbij

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 1

12. En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; 13. En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; 14. En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; 15. En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren. 16. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. 17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; 18. En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

Uitleg

Wat is de gemeente? Johannes mag het weten. Op een zondag verschijnt de Heere Jezus aan hem. In een bijzonder beeld. Zeven olielampen, kandelaren, staan in een kring. In het midden staat Christus. Die gouden kandelaren zijn een beeld van de gemeenten. Christus is daar heel dichtbij. Hij staat in het midden. Hij is bij elke gemeente even dichtbij. De Heere Jezus is ook dicht bij jouw gemeente. Het is immers Zijn gemeente, Zijn Kerk. En jij komt zondags in Zijn nabijheid. Toen Johannes de Zoon des mensen zag, viel hij als dood aan Zijn voeten. Het was een overweldigend gezicht. Wie kan God zien en leven? Vervult de gedachte dat Christus zo dichtbij is jou met vrees, met eerbied, met stil ontzag? Christus, Hij wandelt in de gemeente. Ook in jouw gemeente.

 

Vraag: Merk jij weleens dat Christus aanwezig is in jullie gemeente?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Dichtbij

Wat is de gemeente? Johannes mag het weten. Op een zondag verschijnt de Heere Jezus aan hem. In een bijzonder beeld. Zeven olielampen, kandelaren, staan in een kring. In het midden staat...

Woensdag: Sterren in de nacht

Let nog eens op Christus. Hij staat in het midden van de gemeenten. Maar kijk eens naar Zijn handen. Hij houdt in Zijn handen zeven sterren vast. Zeven sterren. Die sterren zijn de predikanten....

Donderdag: Jouw taak

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 1...

Vrijdag: Afgezonderd

De gemeente is heilig. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Het gaat hier over ongelovigen, mensen die niet bij de gemeente behoren. Ze zijn getrouwd en hun man of vrouw gaat wel naar de kerk. Dat...

Zaterdag: De gemeente

Hier lees je over de eerste christengemeente, net na de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest werkt in de gemeente. Wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde tot de Heere en Zijn dienst. Dat...

Zondag: Bewogenheid

Hoe wordt het Evangelie verder verspreid? Niet alleen door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden. Ze spreken over Christus in hun omgeving. Op de markt. Op het werk. Op school. Spreek jij...

Maandag: Open deuren

Zomaar, onverwacht komt Paulus op bezoek in de gemeente van Tyrus. En hij blijft er wel een week! Dat bezoek valt goed bij Paulus. Want hij vertelt over het vervolg van zijn reis en dat hem...