Een dag zonder eten is lang niet zo erg als een dag zonder Bijbel. Mee eens?

 

">

Dinsdag: En ding is nodig

Bijbeltekst

Statenvertaling

Ruth 1

1. In de dagen, als de richters richtten, zo geschiedde het, dat er honger in het land was; daarom toog een man van Bethlehem-Juda, om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij, en zijn huisvrouw, en zijn twee zonen. 2. De naam nu dezes mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathers, van Bethlehem-Juda; en zij kwamen in de velden Moabs, en bleven aldaar. 3. En Elimelech, de man van Naomi, stierf; maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. 4. Die namen zich Moabietische vrouwen; de naam der ene was Orpa, en de naam der andere Ruth; en zij bleven aldaar omtrent tien jaren. 5. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook; alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man.

Uitleg

Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren waar wel voldoende voedsel te krijgen is. Ze hebben samen twee jongens van de Heere gekregen. Die moeten toch gezond kunnen opgroeien tot sterke en gezonde mannen?

Elimelech en Naomi vertrekken met hun zonen Machlon en Chiljon naar Moab. Daar is in ieder geval brood genoeg! Maar... gaat de Heere wel mee naar Moab? Hebben ze wel aan God gevraagd of Hij hun plannen goed vindt? Gaan Elimelech en Naomi biddend op weg naar dat vreemde land? De Heere wil toch dat Israël alleen zal wonen? De Israëlieten mogen zich toch niet vermengen met de heidenen? In Moab is brood genoeg, maar de Heere wordt daar niet gediend. Moab is een heidens land waar de afgoden volop gediend worden. Welke vrienden krijgen Machlon en Chiljon straks in dat land? En met wie zullen ze later trouwen?

Jij hebt niet alleen brood en gezond voedsel nodig, maar vooral een hart dat de Heere vreest! Eén ding is nodig! Stel je voor als ze dát vergeten in Moab! Zeg, jij vergeet het toch niet?

Een dag zonder eten is lang niet zo erg als een dag zonder Bijbel. Mee eens?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De kus van Orpa

Naomi raakt haar man én haar beide zonen kwijt in Moab. Wat is ze intens verdriet! Ze blijft over met twee schoondochters: Orpa en Ruth.

Als Naomi op een dag hoort dat de Heere...

Dinsdag: En ding is nodig

Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren waar wel voldoende...

Donderdag: De keus van Ruth

Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar wel eens aan? Zou je...

Vrijdag: De Heere wijst de weg!

Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact met mensen die je nooit eerder gezien hebt.

Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal...

Zaterdag: De meerdere Boaz

Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? Zij is toch maar een vreemde?

Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles...

Zondag: Hij geeft zoveel!

Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer aan het werk gaan,...

Maandag: De grote Losser

Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van hen is geweest. Ze...