Jeruzalem is immers de stad waar het hart van het nationale en geestelijke leven van Israëls vromen klopte. Stad en tempel vormen er een eenheid. In de stad van de grote Koning staat de tempel en is er het altaar der verzoening. Daar worden schuldigen vrijgesproken. Geestelijke opwekking komt daar waar ik, van harte verheugd, de HEERE ga roemen en prijzen.

Wij hoeven vandaag niet een extra reis naar Jeruzalem te maken om die vreugde te ervaren. Wie God als Vader in Christus heeft leren kennen, krijgt de kerk als moeder. Heb je er al weer zin in om zondag moeder weer te gaan bezoeken? Is er dan op de kerk niets aan te merken? Genoeg, maar zoals ik mij niet voor moeder schaam, zo schaam ik mij ook niet voor moeder-kerk. Toen God mij uit de duisternis riep heb ik ook Zijn volk en kerk lief gekregen. Eeuwig dank aan het Lam dat het verloren schaap op het spoor is gekomen en het op het heilsspoor heeft gezet en erop gehouden. We worden vandaag opgewekt tot die lof en aanbidding.

 

">

Dinsdag: Een opwekkingslied

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 122

1. Een lied Hammaaloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. 2. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem! 3. Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is; 4. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, tot de getuigenis Israels, om den Naam des HEEREN te danken. 5. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David.

Uitleg

Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Dat is toch een zuiver lied tot opwekking! Met de modder van Mesech aan hun voeten, breekt de jubel uit: "Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem."

Jeruzalem is immers de stad waar het hart van het nationale en geestelijke leven van Israëls vromen klopte. Stad en tempel vormen er een eenheid. In de stad van de grote Koning staat de tempel en is er het altaar der verzoening. Daar worden schuldigen vrijgesproken. Geestelijke opwekking komt daar waar ik, van harte verheugd, de HEERE ga roemen en prijzen.

Wij hoeven vandaag niet een extra reis naar Jeruzalem te maken om die vreugde te ervaren. Wie God als Vader in Christus heeft leren kennen, krijgt de kerk als moeder. Heb je er al weer zin in om zondag moeder weer te gaan bezoeken? Is er dan op de kerk niets aan te merken? Genoeg, maar zoals ik mij niet voor moeder schaam, zo schaam ik mij ook niet voor moeder-kerk. Toen God mij uit de duisternis riep heb ik ook Zijn volk en kerk lief gekregen. Eeuwig dank aan het Lam dat het verloren schaap op het spoor is gekomen en het op het heilsspoor heeft gezet en erop gehouden. We worden vandaag opgewekt tot die lof en aanbidding.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Een opwekkingslied

Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Dat is toch een zuiver lied tot opwekking! Met de modder van Mesech aan hun voeten, breekt de jubel uit: "Onze voeten staan in uw poorten, o...

Woensdag: Ik ben verblijd

Heerlijk wanneer je blijde mensen ontmoet. Vooral wanneer ze met reden echt blij zijn. In deze psalm horen we een getuigenis van mensen die blij zijn wanneer anderen tegen hen zeggen: wij zullen...

Donderdag: Pelgrim of toerist?

Ben jij wel eens in Jeruzalem geweest? Hoe ben je daar geweest: als pelgrim of als toerist? Maakt dat dan verschil? Zeker, een pelgrim kijkt anders naar Jeruzalem dan een toerist. Een pelgrim...

Vrijdag: Vrede voor Jeruzalem

We worden opgeroepen om te bidden voor de stad van de vrede en voor de vrede van de stad. In wezen is er maar één stad! In het laatste Bijbelboek lezen we dat Babel, als hoer, en...

Zaterdag: Bid voor Jeruzalem

Letterlijk betekent Jeruzalem: stad van de vrede. Nu de dichter in de stad Gods de God van de vrede heeft ontmoet in de offers op het altaar het heiligdom, komt hij daar niet meer van los. Hij...

Zondag: Het goede voor u zoeken

Wat is het goede? In de beschrijving van het evangelie lezen we de ene keer over het goede en op een andere plaats over de Heilige Geest, wanneer het gaat over het bidden. Zal God Zijn Geest...

Maandag: Jeruzalem

In deze psalm vielen twee dingen op: de intense vreugde om Jeruzalem en het gebed voor Jeruzalem. Dit niet om de stad als zodanig, maar om het wonen van de Heere daarin. God is overal, maar Hij...