"Waarvan?", vraag je misschien. Als je een beetje thuis bent in je Bijbel, weet je het. Ze waren vol van liefde tot de Heere Jezus. "Waar het hart vol van is, loopt de mond van over", zeggen we wel eens. Ze wilden Hem gehoorzamen in de opdracht die Hij hun had gegeven. Ze konden niet anders dan een getuigen van Hem zijn.

Ze wisten zelf niet hoe dat moest, maar de Heere leerde het hun steeds weer. Misschien weet jij ook niet hoe dat moet. Deze week gaan we daar over nadenken.

">

Dinsdag: Getuigen zijn

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 1

4. En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. 5. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten? 7. En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. 9. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Uitleg

"Heb je het al gezien en gehoord? Ik hoorde dat… Ik zag dat…" Zo gaat het vaak als we elkaar iets belangrijks vertellen. We zijn er vol van. Zo ging het ook met de discipelen van de Heere Jezus. Ook zij waren er vol van.

"Waarvan?", vraag je misschien. Als je een beetje thuis bent in je Bijbel, weet je het. Ze waren vol van liefde tot de Heere Jezus. "Waar het hart vol van is, loopt de mond van over", zeggen we wel eens. Ze wilden Hem gehoorzamen in de opdracht die Hij hun had gegeven. Ze konden niet anders dan een getuigen van Hem zijn.

Ze wisten zelf niet hoe dat moest, maar de Heere leerde het hun steeds weer. Misschien weet jij ook niet hoe dat moet. Deze week gaan we daar over nadenken.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Getuigen zijn

"Heb je het al gezien en gehoord? Ik hoorde dat… Ik zag dat…" Zo gaat het vaak als we elkaar iets belangrijks vertellen. We zijn er vol van. Zo ging het ook met de discipelen van...

Woensdag: Van het Licht getuigen

Getuigen, vertellen over de Heere. Misschien zeg jij: "Dat zou ik niet durven." Dat was misschien je reactie toen je gisteren de laatste regel las. Intussen stapelen de vragen zich op. Ken ik de...

Donderdag: Hij zoekt ze op

Weet jij iemand uit de Bijbel die van een persoonlijk ontmoeting met de Heere Jezus kon getuigen? "Nou", zeg je, "dat zijn er nogal wat. Neem die Samaritaanse vrouw."

Je hebt gelijk, in...

Vrijdag: Hij weet alles van mij

Misschien dacht je gisteren: waar en wat heeft de Samaritaanse vrouw getuigd? Ze getuigde in haar omgeving dat ze een Mens ontmoet had Die alles van haar wist. Ze vroeg het: "Is deze niet de...

Zaterdag: Een belangrijk man, maar...

Gisteren hebben we erover nagedacht hoe moeilijk het is om met een ander over de Heere te praten. We durven dat vanuit onszelf niet. De Heere wil daarin helpen. Juist als je jong bent, is het...

Zondag: Hij was niet te temmen

De Bijbel vertelt met voorbeelden wat het betekent om onbekeerd verder te leven. We blijven dan in de macht van de boze. Neem de bezetene van Gadara. Hij was niet te temmen. Altijd in de macht...

Maandag: Een rijk getuigenis

Ben jij er vol van? Dat was de vraag aan het begin van deze week. Wat een wonder als dat zo mag zijn! Dan ben je leeg geworden van jezelf. Je wist het niet meer. Maar gaf de Heere jou dat je...