Dinsdag: God gebiedt en belooft

Bijbeltekst

Statenvertaling

Efeze 6

1. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 2. Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 3. Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 4. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.

Uitleg

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals de HEERE die heeft ingesteld. De HEERE vraagt van jullie gehoorzaamheid aan je ouders. Christus wil jou door middel van je ouders regeren. Het vijfde gebod geldt zelfs als een hoofdgebod: allereerst worden we opgeroepen om vader en moeder te eren. De HEERE verbindt daar een speciale belofte aan, die in oudtestamentische bewoordingen Gods zegen over de gehoorzaamheid aan dit gebod uitdrukt. Wie van harte aan dit gebod gehoorzaamt mag leven onder de beschermende handen van de HEERE. Dat brengt zelfs het langste leven op aarde mee: het eeuwige leven. ‘En zijn Godgeheiligd zaad zal ’t gezegend aardrijk erven’.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: God gebiedt en belooft

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals...

Woendag: Leren van het leven

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn...

Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een...

Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet...

Zaterdag: Genade of vloek

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een...

Zondag: Burger van twee werelden

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke...

Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet...