Dinsdag: het verlangen om geliefd te zijn

Bijbeltekst

Statenvertaling

Hooglied 1

1. Het Hooglied, hetwelk van Salomo is. 2. Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 3. Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief. 4. Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

Uitleg

Ben jij op zoek naar liefde, jongelui? En niet zozeer in de eerste plaats naar liefde in het hier en nu, maar een liefde die hemels is. De bruid uit het Hooglied is dat wel. Trek mij achter U aan, zo zegt ze tegen de Bruidegom. Het verlangen van de bruid is groot. Ze wil bij Jezus zijn. Nodig om te leren, jongelui. Want anders zet je jouw voetstappen in een heel ander spoor. Een doodlopend spoor. Jezus alleen kan jou over die kloof heentrekken. Die kloof van zonde en schuld, die je ook nog zelf gemaakt hebt. Bidt het mee: trekt U mij, Heere Jezus, over die kloof van zonde heen. En dan zal ik achter U aanlopen. Dan kan en wil ik niet anders, dan U volgen. De schapen volgen de Herder, omdat zij Zijn stem kennen. Zo gaat de bruid achter de Bruidegom aan, omdat zij Zijn stem kent. Een stem uit duizenden. Een stem, die ze liefheeft. En zo wil zij geliefd worden, door Hem alleen. Door Jezus. Want Koning Jezus heeft haar in Zijn binnenkameren gebracht. Daar wordt die intieme liefde van de Bruidegom ervaren. Zelfs voor deze bruid.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: het verlangen om geliefd te zijn

Ben jij op zoek naar liefde, jongelui? En niet zozeer in de eerste plaats naar liefde in het hier en nu, maar een liefde die hemels is. De bruid uit het Hooglied is dat wel. Trek mij achter U...

Woensdag: de bittere werkelijkheid

De Bruidegom heeft Zijn bruid lief. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want als je haar over zichzelf hoort praten, komt er een eerlijke belijdenis uit. Ik ben zwart, doch lieflijk. Zwart, vanwege de...

Donderdag: de bloemige schoonheid

Jongelui, we gaan nu op de schoonheid van de Bruidegom letten. Hij is zo wonderlijk schoon, dat is niet in één beeld te vangen. Vandaar dat de bruid meer beelden nodig heeft om Hem...

Vrijdag: onder de schaduw van de appelboom

De bruid raakt maar niet uitgepraat over haar Bruidegom. Een nieuw beeld komt naar voren. Hij is als een Appelboom, onder de bomen van het bos. Nee, niet als zo’n imposante sequoia boom...

Zaterdag: mijn Liefste is als een Ree of Hertenwelp

Nog een beeld om mijn Bruidegom te beschrijven, zo zal de bruid denken. Hij is zoals een ree, of een welp der herten. Hij komt er spoedig aan. En Hij springt over alle bergen van onmogelijkheden...

Zondag: toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen

Het is zondag. De kerkklokken roepen je als het ware de dagtekst toe: toon Mij uw gedaante. Doe Mij uw stem horen. Dat wil de hemelse Bruidegom. Hij wil Zijn liefdevolle bruid zien en horen. En...

Maandag: vangt ons de vossen

Aan het einde van dit weekthema zien we niet alleen de schoonheid van de Bruidegom en het verlangen van de bruid. Maar er komen ook vossen tegenin. Die komen naar de wijngaard om de wijngaard te...