Dinsdag: Het was er, het is er en het zal komen.

Bijbeltekst

Uitleg

Het Koninkrijk van God was er in het paradijs. Al het geschapene boog zich vrijwillig voor hun Koning, hun Schepper. Alles en iedereen diende God, en gehoorzaamde Hem in liefde en trouw. In volmaakte vrede. Hij kreeg de eer die Hem toekomt.

Toen kwam er zonde. Ongehoorzaamheid, verzet en opstand. Wij lieten merken dat we niet willen dat deze God Koning over ons is. En dat laten we nog steeds merken.

Ondanks al die zonde is God toch uit genade weer begonnen om Zijn Koninkrijk in deze wereld te brengen. Hij gaf Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij was volkomen gehoorzaam in trouw en liefde. Daarmee nam Hij onze plaats in. Wij zijn niet meer in staat om volmaakt voor God te leven. Zo werd Hij onze Borg. Zo kwam het Koninkrijk van God in Jezus Christus weer naar deze wereld. Door Zijn verzoening kan dat Koninkrijk weer onderdanen krijgen. Daarom zei Johannes de Doper dat het Koninkrijk van God nabij gekomen was: in Jezus Christus. En elke keer als een zondaar zich bekeert, komt het Koninkrijk. Maar het zal ook nog komen, straks, op de grote dag van Christus. Dan is het Koninkrijk er volmaakt. Zijn vijanden, allen die niet in Hem geloofden, zullen geen deel uitmaken van dat Koninkrijk. Maar Zijn onderdanen zullen Hem weer vrijwillig liefhebben en dienen. Als je nu Zijn onderdaan mag zijn, wil je dat ook. Maar je merkt dat je struikelt. Daarom mag je elke dag bidden: Uw Koninkrijk kome! Ook in mijn hart. Voor het eerst of steeds meer.

 

Lezen: Zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Het was er, het is er en het zal komen.

Het Koninkrijk van God was er in het paradijs. Al het geschapene boog zich vrijwillig voor hun Koning, hun Schepper. Alles en iedereen diende God, en gehoorzaamde Hem in liefde en trouw. In...

Woensdag: Hoe word je een onderdaan?

De Bijbel maakt ons duidelijk dat wij niet willen dat God Koning over ons is. In het paradijs wilden we het niet, en het is niet veranderd. Je wilt leven zoals je zelf wilt. Daarom zul je uit...

Donderdag: Niet van deze wereld

Van welke wereld ben jij?

Als je laat merken dat je niet mee wilt doen met alles wat je vrienden doen, een andere tijdsinvulling hebt, kan het gebeuren dat iemand tegen je zegt: Jij bent...

Vrijdag: Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap

In dat Koninkrijk van God, waar de waarheid regeert, is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En dat Koninkrijk is dus in mensenharten. Wat moet dat een heerlijk leven zijn, als je bij dat...

Zaterdag: Wanneer komt het nu?

De Farizeeën zijn benieuwd wanneer het Koninkrijk van God komt. Zij dachten aan een aards, een zichtbaar koninkrijk. Ze worden steeds agressiever richting Jezus. Hij spreekt over Gods rijk,...

Zondag: Geen aards Koninkrijk

De Joden zagen het Koninkrijk van God vooral als iets van deze wereld. Een aards Koninkrijk. Een politieke en militaire macht. Maar de Heere Jezus zegt: het is een Koninkrijk in de hemel . Het...

Maandag: Het Koninkrijk van God... in mij?

Het Koninkrijk van God is aanwezig in de harten van Gods kinderen. Als je Zijn kind bent en in Hem geloofd, regeert Hij je leven. Paulus dankt hier de Vader Die ons getrokken heeft uit de macht...