Vers 27b: Op welke manier is de Heere dichtbij ons? Zie Romeinen 10:8. Ben je je bewust van je visuele instelling en de gevaren die dat voor het Woord met zich meebrengt?

">

Dinsdag: Onzichtbaar

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 17

24. De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 25. En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en den adem, en alle dingen geeft; 26. En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning. 27. Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. 28. Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poeten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. 29. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren. 31. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

Uitleg

‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch te geloven. Als God onze ogen opent, zien we bij het licht van Zijn Woord en door de kracht van Zijn Geest wat we nog nooit gezien hebben. Wie God werkelijk is, hoe verloren we zijn en dat we de Middelaar nodig hebben.

De Middelaar maakt blinden ziend. Zijn Geest richt op Zijn Woord als een lamp voor onze voet. Ook op het Licht der wereld. Jij bent een ‘kind van deze tijd’. Je bent erg ingesteld op het visuele, het zichtbare. Je wilt ook graag de Heere je zichtbaar (kunnen) voorstellen. Maar God werkt alleen door het Woord en niet door het beeld. Blijf daarom lezen in de Bijbel. Vervreemd daar niet van! Lees en hoor. Dat is de opdracht van de onzienlijke God aan jou. Niet: kijk eens goed…. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van de onzichtbare God. Dat is de weg, ook voor jou.


Vers 27b: Op welke manier is de Heere dichtbij ons? Zie Romeinen 10:8. Ben je je bewust van je visuele instelling en de gevaren die dat voor het Woord met zich meebrengt?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere wil gebruiken...

Woensdag: Geloven met het hart

 Gods levend gemaakte kinderen zijn hier aan het woord. De ‘vergadering der ware Christgelovigen’ (NGB#27). Daar ben jij van jongs af aan mee verbonden. Zij belijden hun geloof....

Donderdag: Belijden met de mond

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij,...

Vrijdag: Zo is er maar En

 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat...

Zaterdag: Eeuwig

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd lijkt lang geleden. Toch...

Zondag: Onbegrijpelijk

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god naar ons...

Dinsdag: Onzichtbaar

‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch...