Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 7

1. Davids Schiggajon, dat hij den HEERE gezongen heeft, over de woorden van Cusch, den zoon van Jemini. 2. HEERE, mijn God, op U betrouw ik; verlos mij van al mijn vervolgers, en red mij. 3. Opdat hij mijn ziel niet rove als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is. 4. HEERE, mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijn handen is; 5. Indien ik kwaad vergolden heb dien, die vrede met mij had; (ja, ik heb dien gered die mij zonder oorzaak benauwde!) 6. Zo vervolge de vijand mijn ziel, en achterhale ze, en vertrede mijn leven ter aarde, en doe mijn eer in het stof wonen! Sela. 7. Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, en ontwaak tot mij; Gij hebt het gericht bevolen. 8. Zo zal de vergadering der volken U omsingelen; keer dan boven haar weder in de hoogte. 9. De HEERE zal den volken recht doen; richt mij, HEERE, naar mijn gerechtigheid, en naar mijn oprechtigheid, die bij mij is. 10. Laat toch de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, Gij, Die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God! 11. Mijn schild is bij God, Die de oprechten van hart behoudt. 12. God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die te allen dage toornt.

Uitleg

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan beschuldigd dat hij de vriendenband heeft geschonden. Met grote klem wordt door David deze valse beschuldiging afgewezen. David is overtuigd van zijn onschuld. Hij werpt alle valse beschuldigingen verre van zich. Hij klaagt steen en been en dat lucht misschien wel wat op; maar echt helpen doet het niet. Daarom gaat hij in appѐl bij de Heere, zijn God, de Rechter. Hij gaat in appѐl bij het hoogste Adres dat er is. Hij kan niet anders. Wat is er een onrecht onder de mensen; wat is het erg als je door een ander vals behandeld of uitgebuit wordt. Daar zijn geen woorden voor. Helaas komt dat zelfs onder kerkmensen voor. De oorzaak? Jaloersheid, tegenslag, eigen eer, macht… Gaan wij daarmee ook in appѐl bij de Heere? Of denken we: het helpt toch niet? Psalm 7 leert het; ga in appѐl bij Hem in alle nood, in alle onrecht, in alle benauwdheid.

Rechtvaardigheid is een eigenschap van God. Ervaar je dat als troostend of bedreigend? Waarom?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan...

Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu...

Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten...

Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie...

Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods...

Zondag: Van harte je naaste vergeven

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus...

Maandag: God vergeeft toch wel?

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele...