Waaruit bestaat jouw band met deze ‘kerk der eeuwen’?

 

">

Dinsdag: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Korinthe 1

1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder, 2. Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere; 3. Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 4. Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus; 5. Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis; 6. Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u; 7. Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus. 8. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus. 9. God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.

Uitleg

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere wil gebruiken om onderwijs te geven en je te bekeren. Bedenk dit jaar: de Heere bindt ons aan het middel om genade te werken en te sterken. Voor het gebruik van dit genademiddel ben je helemaal verantwoordelijk. Gebruik het elke dag zorgvuldig en biddend. Want het spreken ván deze enige God gaat samen met jouw spreken tót Hem. Je lezen van de Schrift en je gebed tot de God van de Bijbel, gaan samen. Laat dat in je jonge leven ook zo zijn, elke dag die je krijgt!

De Bijbel onderzoeken doe je niet als eenling. Daarbij weten we ons hartelijk verbonden met de kerk der eeuwen! Kijk, dat is de bedoeling van een geloofsbelijdenis. Samen met Gods kinderen door de eeuwen heen eerbiedig luisteren naar de stem van onze Schepper, Die we verlaten hebben. Tot Wie we nog kunnen en mogen terugkeren in de weg van bekering en geloof. Om samen te belijden met het hart, Wie deze God werkelijk is. Om hetzelfde zeggen als de Schrift, hetzelfde zeggen als de kerk.


 

Waaruit bestaat jouw band met deze ‘kerk der eeuwen’?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere wil gebruiken...

Woensdag: Geloven met het hart

 Gods levend gemaakte kinderen zijn hier aan het woord. De ‘vergadering der ware Christgelovigen’ (NGB#27). Daar ben jij van jongs af aan mee verbonden. Zij belijden hun geloof....

Donderdag: Belijden met de mond

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij,...

Vrijdag: Zo is er maar En

 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat...

Zaterdag: Eeuwig

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd lijkt lang geleden. Toch...

Zondag: Onbegrijpelijk

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god naar ons...

Dinsdag: Onzichtbaar

‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch...