Donderdag: de bloemige schoonheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

Hooglied 1

15. Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen. 16. Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede. 17. De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen.

Hooglied 2

1. Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. 2. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.

Uitleg

Jongelui, we gaan nu op de schoonheid van de Bruidegom letten. Hij is zo wonderlijk schoon, dat is niet in één beeld te vangen. Vandaar dat de bruid meer beelden nodig heeft om Hem te beschrijven. Allereerst iets van Zijn bloemige schoonheid. Een Roos van Saron en een Lelie der dalen. Prachtige bloemen, als ze zo op de vaas staan. Zo’n koningsbloem als de roos, het gaat de schoonheid van alle bloemen te boven. Sierlijk en kunstig zit een roos in de knop. Wat een pracht en praal. Zo is mijn koninklijke Bruidegom. Als een Koning onder de bloemen. Op de vlakte van Saron is die roos te plukken. Dat betekent: Jezus is te vinden, ook door jou. Kom herwaarts tot Mij, zo roept Hij je toe. En dan ook dat beeld van die Lelie. Dat is het beeld van liefelijkheid, liefde en trouw. Jezus zegt: Ik ben nu die volmaakte liefde. God is liefde. Alzo lief heeft Hij de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Opdat jij, die in Hem gelooft, niet verloren zult gaan, maar eeuwig leven zult hebben. Deze hemelse Bruidegom is als die twee prachtige bloemen. Alles aan Hem is gans begeerlijk. Zulk Een is mijn Liefste.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: het verlangen om geliefd te zijn

Ben jij op zoek naar liefde, jongelui? En niet zozeer in de eerste plaats naar liefde in het hier en nu, maar een liefde die hemels is. De bruid uit het Hooglied is dat wel. Trek mij achter U...

Woensdag: de bittere werkelijkheid

De Bruidegom heeft Zijn bruid lief. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want als je haar over zichzelf hoort praten, komt er een eerlijke belijdenis uit. Ik ben zwart, doch lieflijk. Zwart, vanwege de...

Donderdag: de bloemige schoonheid

Jongelui, we gaan nu op de schoonheid van de Bruidegom letten. Hij is zo wonderlijk schoon, dat is niet in één beeld te vangen. Vandaar dat de bruid meer beelden nodig heeft om Hem...

Vrijdag: onder de schaduw van de appelboom

De bruid raakt maar niet uitgepraat over haar Bruidegom. Een nieuw beeld komt naar voren. Hij is als een Appelboom, onder de bomen van het bos. Nee, niet als zo’n imposante sequoia boom...

Zaterdag: mijn Liefste is als een Ree of Hertenwelp

Nog een beeld om mijn Bruidegom te beschrijven, zo zal de bruid denken. Hij is zoals een ree, of een welp der herten. Hij komt er spoedig aan. En Hij springt over alle bergen van onmogelijkheden...

Zondag: toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen

Het is zondag. De kerkklokken roepen je als het ware de dagtekst toe: toon Mij uw gedaante. Doe Mij uw stem horen. Dat wil de hemelse Bruidegom. Hij wil Zijn liefdevolle bruid zien en horen. En...

Maandag: vangt ons de vossen

Aan het einde van dit weekthema zien we niet alleen de schoonheid van de Bruidegom en het verlangen van de bruid. Maar er komen ook vossen tegenin. Die komen naar de wijngaard om de wijngaard te...