Donderdag: De HEERE is mijn Toevlucht

Bijbeltekst

Statenvertaling

2 SamuŽl 22

2. Hij zeide dan: De HEERE is mij mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper. 3. God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!

Uitleg

De meeste Psalmen van David vinden we terug in het Psalmenboek. Maar hier lezen we er ook één. Hij roept herkenning op. Lees Psalm 18 er maar eens naast.

De achtergrond van deze Psalm? De HEERE had hem verlost uit de hand van al zijn vijanden en van Saul. Stof tot danken genoeg voor David. Je proeft er de geloofstaal in terug. Hier begreep Saul niets van! Wij kunnen hier in dit korte gedeelte niet stilstaan bij alle namen. Iedere naam die David aan de HEERE geeft is reden tot overdenking. In elk geval laat David horen waar hij zich in tijden van nood, van het moment dat de vijanden op hem aankwamen kon schuilen. Was het voor hem altijd zeker? Nee, dat zeker niet. Hij heeft ook gezegd dat hij bang was om door de handen van Saul om te komen. En dan toch het ‘nochtans’. Opnieuw gevonden worden en schuilen in de HEERE als zijn Steenrots, Burg en Uithelper. Op het moment dat we vluchten, kijken we niet waarheen. Je wilt zo snel mogelijk weg van het gevaar. Bij de toevlucht nemen is dat totaal anders. Je hebt een doel voor ogen. Zoals David dat had. De HEERE is zijn Toevlucht. Daar komt het vermoeide hart tot rust, daar mag het geloof weer op adem komen. Schuilen onder Zijn vleugelen en zingen: God ... is mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser.

Zingen: Psalm 18:9

Overdenking: Wat betekent het om hierbij de woorden van Augustinus te overdenken: onrustig is het hart, totdat rust vindt in U o God.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: de HEERE is mijn Kracht en Lied

Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is...

Woensdag: Ditmaal zal ik de HEERE loven

Deze woorden vinden we terug in een bekend hoofdstuk. We weten dat Jakob de aartsvader twee vrouwen had: Rachel en Leah. Alsook dat hij de eerste veel meer liefhad dan de eerste. De gevolgen...

Donderdag: De HEERE is mijn Toevlucht

De meeste Psalmen van David vinden we terug in het Psalmenboek. Maar hier lezen we er ook één. Hij roept herkenning op. Lees Psalm 18 er maar eens naast.

De achtergrond van...

Vrijdag: Gods daden vragen om ons amen

De ark van God is in de stad van David gebracht. De koning was erbij. Hij ging voorop. Danste en huppelde voor de ark uit. De ark wordt in de tent gebracht, die David ervoor gespannen had....

Zaterdag: Verheugen in God, mijn Zaligmaker

Wonderlijke ontmoeting. Twee vrouwen. Elizabeth en Maria. Allebei zwanger. Elizabeth was er onwetend van, maar Maria niet. Zij had die wonderlijke boodschap, verkondiging uit de mond van...

Zondag: De Heere is genadig, is Zijn Naam

Gisteren hoorden we van die bijzondere ontmoeting tussen Elizabeth en Maria. Daar smolten harten samen in het aanbidden van de Heere. En Zacharias …? Hij moest zwijgen. Wij kennen de...

Maandag: Heengaan in vrede

Maria verheugde zich samen met Elizabeth, Zacharias mocht de naam van Johannes, ‘de Heere is genadig’ bezingen. En Simeon? Hij werd door de Heilige Geest gedreven naar de tempel....