De op één na laatste zin staat uit het doopformulier. Zoek de zin daarin eens op!

 

">

Donderdag: De keus van Ruth

Bijbeltekst

Statenvertaling

Ruth 1

15. Daarom zeide zij: Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden; keer gij ook weder, uw zwagerin na. 16. Maar Ruth zeide: Val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten; uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. 17. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden; alzo doe mij de HEERE en alzo doe Hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u! 18. Als zij nu zag, dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken.

Uitleg

Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar wel eens aan? Zou je dan ook met heel je hart willen belijden Wie de Heere voor jou is? Wat is Ruth dan een mooi voorbeeld van een vrouw die belijdenis doet.

Ruth groeit op in een land waar de afgoden volop gediend worden. Maar de Heere bestuurt het zo, dat ze de Heere leert kennen en nu doet ze belijdenis van het geloof op de grens van Moab en Israel. Terwijl Orpa terug gaat naar haar volk en naar haar goden, kan Ruth niet meer terug naar haar volk en naar haar goden. Er blijft voor haar nog maar één weg open: de Heere volgen. Ze belijdt het met mond en hart: ‘Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.’ Ruth wil niet langer in Moab wonen en leven, want zij heeft een nieuw hart. Ze wil nu horen bij dat volk ‘welks God de Heere is’. Zoals Mozes eens afscheid nam van het paleis van de farao, zo neemt Ruth afscheid van Moab.

De Heere wil ook jou helemaal! Het doopformulier schrijft dat wij onze oude natuur moeten doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Wandel jij met de Heere?

De op één na laatste zin staat uit het doopformulier. Zoek de zin daarin eens op!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De kus van Orpa

Naomi raakt haar man én haar beide zonen kwijt in Moab. Wat is ze intens verdriet! Ze blijft over met twee schoondochters: Orpa en Ruth.

Als Naomi op een dag hoort dat de Heere...

Dinsdag: En ding is nodig

Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren waar wel voldoende...

Donderdag: De keus van Ruth

Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar wel eens aan? Zou je...

Vrijdag: De Heere wijst de weg!

Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact met mensen die je nooit eerder gezien hebt.

Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal...

Zaterdag: De meerdere Boaz

Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? Zij is toch maar een vreemde?

Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles...

Zondag: Hij geeft zoveel!

Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer aan het werk gaan,...

Maandag: De grote Losser

Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van hen is geweest. Ze...