Donderdag: Door alle landen

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 6

1. En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 2. En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! 3. En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! 4. En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven. 5. En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet. 7. En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie! 8. En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

Uitleg

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te doden, maar om hen te behouden, om hen aan zich te onderwerpen. Je begrijpt het al. De ruiter is de Heere Jezus Christus. Hij moet als Koning heersen. Daarom draagt Hij een kroon en gaat Hij uit als Overwinnaar en om te overwinnen.

De Ruiter gaat door alle landen. Hij doet Zijn Evangelie in de hele wereld uitgaan. En telkens vouwen zich de handen als er een pijl zijn doel bereikt. Zo wordt Paulus verwond op de weg naar Damaskus. Geraakt door een pijl van het Evangelie. De Ruiter richt Zijn pijlen van veraf en van dichtbij. In de prediking of op de catechisatie. Tijdens de verenigingsavond of in een gesprek met één van Gods kinderen. De Ruiter op het witte paard wil ook in ons leven de kracht van de zonde overwinnen. En de vijandschap tegen God en Zijn Woord verbreken.

Ben jij al geraakt door één van Zijn pijlen? Ach, geraakt zijn we eigenlijk allemaal, de één in z’n geweten, de ander in z’n gevoel, maar niet in het hart. Velen rukken dagelijks de pijlen weer uit. Ze proberen aan de klem van het Woord te ontkomen. Johannes was in zijn jonge jaren – hoe oud was hij toen, 18, 19 jaar misschien? – door zo’n pijl in zijn hart getroffen. Hij werd overwonnen door Gods genade. En jij, ben jij al overwonnen?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Eerste en de Laatste

Johannes is op het eiland Patmos. Daar verschijnt de Heere Jezus aan hem. Hij, Die is, en Die was, en Die komen zal. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er klinkt een machtige...

Woensdag: Jezus in het middelpunt

Het Kind in de kribbe is tegelijk Leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft bevoegdheid en waardigheid om het boek van de toekomst te openen. Johannes, jij weet niet hoe het moet? Is jouw hart in...

Donderdag: Door alle landen

Johannes ziet een wit paard met een ruiter. De ruiter heeft een boog in zijn hand. Hij is bezig om met zijn pijlen zijn tegenstanders aan zich te onderwerpen. Zijn doel is echter niet om hen te...

Vrijdag: Ontwaakt!

Het gaat in de Openbaring om de Heere Jezus en Zijn komende heerlijkheid. De dingen die Johannes ziet, zijn niet los te maken van de komst van Jezus Christus. Het gaat telkens om Zijn macht en...

Zaterdag: Dan is het voorbij

Het is geschied! Dat woord zal straks klinken aan het eind der tijden. Het is geschied! Dat zal straks, en wie weet hoe spoedig, ook gelden van óns leven op aarde. Voor de...

Zondag: Water uit de Fontein

Een dorstige is iemand, die gebrek heeft aan water. Een geestelijke dorstige is iemand, die om God verlegen is geworden. Bén jij zo’n dorstige? Van nature is niemand dat. Want een...

Maandag: Het Woord bewaren

De inhoud van de Openbaring bestaat, zoals trouwens heel de Bijbel, uit woorden van Gód! Het zijn geen woorden van mensen of engelen; zij hebben slechts gezegd wat de Heere Zelf in hun...