Zingen: Psalm 105:5 

Vraag: Wat wil het zeggen om de Heere op Zijn Woord te geloven?

 

">

Donderdag: Gods wonderen gedenken

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 105

1. Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken. 2. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderen. 3. Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; het hart dergenen, die den HEERE zoeken, verblijde zich. 4. Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht geduriglijk. 5. Gedenkt Zijner wonderen, die Hij gedaan heeft, Zijner wondertekenen, en der oordelen Zijns monds. 6. Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorene! 7. Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.

Uitleg

Psalm 105 is een lofpsalm. Het volk Israël dankt de Heere. En wij met hen! Als je de Psalm leest, zie je dat het gaat om de verlossing van Israël in Egypte. Die geschiedenis ken je wel. De Israëlieten zijn in Egypte en werken hard. Als slaven, in dienst van de Farao. Hun zonen worden in de Nijl geworpen. Israël bidt de Heere om verlossing. En de Heere hoort het gebed. Het volk wordt door Hem verlost. Begrijp je nu waarom er in deze Psalm gevraagd wordt om de wonderen van de Heere te gedenken? Gedenken betekent dat je in gedachten teruggaat. Dit vraagt de Heere ook van jou. Misschien zeg je: ‘Heeft de Heere in mijn leven een wonder gedaan?’ Begin met het grootste wonder, dat de Heere Jezus naar deze wereld is gekomen. Daar mag je iedere dag van lezen in je Bijbel. Dit wonder zegt tot jou dat Hij al je zonden wil vergeven. Omdat Hij de zonde gedragen heeft. De Heere vraagt van ons dat wij Hem op Zijn Woord geloven.


 

Zingen: Psalm 105:5 

Vraag: Wat wil het zeggen om de Heere op Zijn Woord te geloven?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Gods trouwe zorg

Deze Psalm begint met een indringende oproep: ‘Loof den HEERE, mijn ziel!’ Waarom doet de Heere dat? Hij wil aan jou laten zien dat Hij almachtig is. Hij wil iedere dag voor jou...

Woensdag: De rust van de HEERE

 In deze Psalm lees je over Gods trouwe zorg. De dichter gebruikt ook hiervoor een beeld uit de natuur. In de winter hebben ooievaars voedsel nodig. Dit voedsel vinden ze in landen waar ze...

Donderdag: Gods wonderen gedenken

Psalm 105 is een lofpsalm. Het volk Israël dankt de Heere. En wij met hen! Als je de Psalm leest, zie je dat het gaat om de verlossing van Israël in Egypte. Die geschiedenis ken je...

Vrijdag: De oordelen van Zijn mond

Zoals je donderdag hebt gelezen, wijst deze Psalm ons op wat de Heere allemaal deed in Egypte. Het laatste deel van dit vers is best moeilijk. Er wordt gesproken over de oordelen van de mond van...

Zaterdag: Belijden van onze zonden

Psalm 106 doet denken aan de Psalm van gisteren. Ook daarin gebruikte de dichter van de Psalm het woord ‘gedenken’. Gedenken heeft te maken met herinneren. Met je gedachten...

Zondag: Gods heil in Christus

Psalm 106 is een Psalm waar de zonde wordt beleden voor de HEERE. Maar daar blijft het niet bij. Als jij tegen een vriend of vriendin zegt dat je niet eerlijk bent geweest, vraag je om...

Maandag: Gods goedheid

Opnieuw een Psalm die terugwijst naar de woestijnreis van de Israëlieten op weg naar het beloofde land. Ook nu is het een Psalm, waarin de Heere geloofd en gedankt wordt. De Heere redt het...