Donderdag: Hoe evangeliseren?

Bijbeltekst

Statenvertaling

I TimotheŘs 4

1. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2. Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; 3. Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5. Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed. 6. Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. 7. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. 9. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig. 10. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. 11. Beveel deze dingen, en leer ze. 12. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. 13. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome. 14. Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. 15. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 16. Heb acht op uzelven en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelven behouden, en die u horen.

Uitleg

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij zich twee weken niet gewassen heeft, hoeft weinig orders te verwachten.

Daarom is het volgende heel belangrijk als je je bezighoudt met de vraag naar het ‘hoe’ van evangeliseren. Wees een voorbeeld (zelfs voor gelovigen!), in je taal, in je wandel, in de liefde, in de geest, in geloof en in reinheid. Prijs je mensen de mantel der gerechtigheid aan en wandel je zelf in het vod van onreinheid, bewaar je jezelf niet onbesmet van de wereld, houd je je tong niet in toom? Medicijnmeester, genees dan eerst uzelf! Je zegt dat mensen in Christus vrij kunnen worden en ben je internetverslaafd? Berisp je iemand vanwege een grove vloek, maar roddel je zelf over je collega’s, medekerkgangers enzovoort? Haal dan eerst de balk uit je eigen oog!

Kijk dan eens naar Stefanus! Barstensvol woede keken ze hem aan, maar hij preekte niet alleen de liefde en heerlijkheid van God, zijn eigen gezicht blonk als dat van een engel! Hij zelf bad voor zijn stenigers!

Dus: Leef zoals je spreekt, dan zal je leven spreken! Schep ons een rein hart, o God!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen...

Woensdag: Waarom evangeliseren?

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd...

Donderdag: Hoe evangeliseren?

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij...

Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen...

Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek...

Zondag: Ja maar...

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om...

Maandag: Resultaat

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn...