Donderdag: Rusten en luisteren aan Jezus voeten

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 10

38. En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis. 39. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, Zijn woord hoorde. 40. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe. 41. En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; 42. Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

Uitleg

In het bijzonder op zondag, maar zeker ook de andere dagen, mogen we van tijd tot tijd tot rust komen om zo Gods Geest in ons te laten werken. Juist een vakantieperiode kan nog meer in het teken staan van zulke rustmomenten. De echte rust wordt namelijk gevonden aan de voeten van Jezus, luisterend naar Zijn stem. Dat had Maria beter begrepen dan haar zus Martha. Maria vergeet alles om haar heen en drinkt de woorden van Jezus als water in. Maria zit, Martha staat. Zij begrijpt haar zus niet. Waarom doet ze niets, helpt ze niet? Zijn er geen belangrijker dingen te doen dan naar Jezus woorden luisteren? Blijkbaar niet. Wij denken misschien net als Martha veel voor de Heere te moeten doen. Er is ook veel werk te verzetten in het Koninkrijk van God. Maar het allerbelangrijkste is eerst de verborgen omgang met God te zoeken en stil worden voor Zijn Aangezicht. De Heere is gekomen om te dienen en wil door Zijn Geest zoveel goeds aan ons kwijt. Sta je er open voor? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Om dan toegerust door Zijn Geest in afhankelijkheid God te dienen: in kerk en maatschappij. Het gevaar dat kerkmensen bedreigt is dat de handen uit de mouwen gaan voordat ze echt werkelijk gevouwen werden. ‘Het gebed is de hoogste activiteit van een christen’ (M. Lloyd-Jones).

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rust bij de Herder van Israël

De twaalf apostelen zijn terug van hun zendingsreis en ze brengen rapport uit aan hun Zender. Daarvoor en voor de nodige rust trekt de Heere Jezus Zich met hen terug op het schip om naar een...

Woensdag: Van ‘moeten’ word je moe…

Doodmoe word je ervan. Ook vandaag weer: je moet! Je moet presteren. Je moet bijblijven, scoren, mee kunnen doen. Overal word je opgejaagd door het moeten. Zelfs op geestelijk gebied! De...

Donderdag: Rusten en luisteren aan Jezus voeten

In het bijzonder op zondag, maar zeker ook de andere dagen, mogen we van tijd tot tijd tot rust komen om zo Gods Geest in ons te laten werken. Juist een vakantieperiode kan nog meer in het teken...

Vrijdag: Het geheim van rusten

Psalm 4 begint met een gebed. David is er diep van overtuigd dat hij God aan zijn zijde heeft en dat deze Getrouwe hem zal helpen uit de moeilijke situatie waarin hij zich bevindt. David leeft...

Zaterdag: Een plek om te rusten

De kerk mag bij uitstek zo’n plaats zijn, waarvan de Heere zegt: ‘Ik zal…’ Wat dat inhoudt, hebben we gelezen. Hij zal Zijn schapen opzoeken. God is dus bezig onder de...

Zondag: ‘Werken’ om te rusten

De Heere belooft eeuwige rust voor wie Hem gelooft en gehoorzaamt. Maar het geloof is geen glijbaan naar de hemel. Om te rusten moet er zogezegd eerst gewerkt worden. Dat deed de Heere Zelf...

Maandag: Eeuwige (sabbats)rust

Voor veel mensen is deze zomertijd een tijd om rust te zoeken. Heb jij ook vakantieplannen? Of probeer je gewoon thuis ‘bij te tanken’? Hoe het ook zij: ieder mens heeft op zijn tijd...