Donderdag: Welke eisen heb je?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 5

1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 2. Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 4. En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 5. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 7. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 8. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 11. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Uitleg

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven voor Zijn vijanden.

Zoek je iemand met macht en aanzien? Er is niemand te vinden die meer macht en aanzien heeft dan Jezus. Hij zit op de plaats van eer en heerlijkheid, aan de rechterhand van God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Zoek je iemand die door God verhoord wordt? Er is niemand te vinden die eerder verhoord wordt dan Jezus. Hij is de Zoon van de Vader en naar wie zal de Vader eerder luisteren dan naar Zijn eigen geliefde Zoon? Je kunt je gebeden in Zijn handen leggen.

Waarom vertrouw je dan meer op mensen dan op Christus? Zelfs op Gods kinderen en knechten moet je niet vertrouwen. Zij zijn alleen wegwijzers naar de Heere Jezus, maar kunnen niet bemiddelen tussen jou en de Heere. Niets kan je redden, dan Christus alleen. Gaat je hart al branden door en voor Hem? Hij heeft alles over voor een schuldig en verloren zondaar. Ga jij aan Hem voorbij? Als je verloren wilt gaan, dan moet je Hem naast je neerleggen, over Hem heenstappen, en verder gaan…


Waar vertrouw jij op? Geef ook aan waarom dat je houvast is in je leven.

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Verboden toegang voor onbevoegden

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar...

Woensdag: Vreest niet!

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan?...

Donderdag: Welke eisen heb je?

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven...

Vrijdag: Onwaardig

Maar ik ben het niet waardig… Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze...

Zaterdag: Barmhartig en getrouw

 Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een...

Zondag: Door de hemelen doorgegaan

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgegaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met...

Maandag: Laat ons toegaan!

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen...