Donderdag: Zie, ik maak alle dingen nieuw

Bijbeltekst

Statenvertaling

JoŽl 3

18. En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren. 19. Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. 20. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. 21. En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Sion.

Uitleg

Het is de laatste dag van het jaar onzes HEEREN 2015. Nog even dan is ook dit jaar weer verouderd en stappen we het nieuwe jaar binnen. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel veranderen in het komende jaar? Zei de wijze Prediker al niet: Wat geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is reeds geweest? Natuurlijk worden er weer nieuwe dingen uitgevonden, maar de grondstructuur van het wereldverloop verandert niet. Liefde en haat, geboren worden en sterven, werken en rusten en nog zoveel meer, ze blijven elkaar afwisselen. Echt nieuw is alleen dat, wat van God komt. Nieuw wordt alles pas dan, wanneer er een einde komt aan de oude wereld met zijn geschiedenis en het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen op de aarde en God zelf bij Zijn volk woont en hun God zal zijn. Van die fundamentele ‘jaarwisseling’ profeteert Joël tenslotte. De oude wereld – Egypte en Edom – wordt verwoest. Maar Juda en Jeruzalem – typeringen van de nieuwe heilstijd – blijven eeuwig. Daar zal overvloed en leven zijn. Zijn we er klaar voor? Zien we uit naar die dag, waarvan de HEERE zegt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw! Gezegende jaarwisseling.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Gedane zaken nemen geen keer

Tegenwoordig kom je gedachten over reïncarnatie, een hemel voor iedereen of juist het oplossen in het niets na dit leven allemaal tegen. En soms bekruipt je het gevoel dat je dit niet...

Woensdag: Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over...

Donderdag: Zie, ik maak alle dingen nieuw

Het is de laatste dag van het jaar onzes HEEREN 2015. Nog even dan is ook dit jaar weer verouderd en stappen we het nieuwe jaar binnen. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel...

Vrijdag: Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe...

Zaterdag: En leidt mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de...

Zondag: Op reis naar de stad

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat...

Maandag: Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....