Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 5

1. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. 2. En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 3. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 5. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven. 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. 7. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. 8. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 9. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. 10. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. 12. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. 13. Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 14. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. 15. Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; 16. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Uitleg

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen geopend worden en moet je de weg weten te bewandelen om andere de weg te kunnen wijzen, om een getuige te zijn. Want wanneer ben je een getuige? Als je zelf iets gezien hebt, zelf ervaren hebt Wie God si en als je hebt mogen bekennen de liefde van Christus met het verlangen vervuld te worden tot al de volheid van God.

Dus allereerst moet de akker van je eigen hart omgeploegd, bezaaid worden en vrucht voortbrengen.

Maar ik kan van mezelf toch geen vrucht voortbrengen? Nee, dus wat moet je doen? Die vruchteloze akker, die woestijn van je leven God aanbieden en bidden: ‘Heere, U bent de God Die het leven geblazen hebt in de dorre doodsbeenderen toen Ezechiël profeteerde. U bent de Profeet van de Allerhoogste. O, blaas Uw Geest in mij, maak mij levend, Heere, naar Uw Woord. En stel mij vervolgens tot een zegen voor hen die mij omringen. Maak mij een getuige tegenover mijn broer(tje), of zus(je), mijn vader en moeder, mijn klasgenoten, mijn buurjongen.’

Het Engelse spreekwoord zet: Charity begins at home (liefdadigheid begint thuis). Zo ook het evangeliseren.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen...

Woensdag: Waarom evangeliseren?

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd...

Donderdag: Hoe evangeliseren?

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij...

Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen...

Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek...

Zondag: Ja maar...

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om...

Maandag: Resultaat

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn...