Gods naam je hart / Zijn naam in je hart

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 6

43. Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt; 44. Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend; want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van bramen. 45. De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond.

Uitleg

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat het wel in orde is. Daarom is het van belang te beseffen dat het van binnenuit moet komen en we zo Jezus na leven in ons hart. De Heere Jezus gebruikt het beeld van de boom, die óf goede óf slechte vruchten draagt. En aan de vruchten herken je de boom. Het is duidelijk wat Jezus wil zeggen: er zijn maar twee soorten bomen: goede of slechte. Zo zijn er in feite ook maar twee soorten mensen. De Heere gaat hier niet in op de vraag hoe het mogelijk is dat er goede mensen zijn. Dat maakt Hij elders duidelijk door te spreken over de noodzaak van wedergeboorte en bekering. Een zaak van innerlijke vernieuwing door de Heilige Geest. Is die er bij jou gekomen? Dat moet blijken uit de vruchten. Ze zijn er in ons eigen ogen misschien weinig en rijpen maar langzaam, maar ze zullen er zijn. ‘Want het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof heeft leren kennen, geen goede vruchten zou uitdragen van dankbaarheid.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Gods naam oordeel / Zijn naam misbruiken

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een...

Gods naam schuld / Zijn naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang...

Gods naam betrouwbaar / Zijn naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Gods naam bescherming / Zijn naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Gods naam behoud / Zijn naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de...

Gods naam je hart / Zijn naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Gods naam loven / Zijn naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...