Gods naam loven / Zijn naam loven

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 150

1. Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! 2. Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid! 3. Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! 4. Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! 5. Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid! 6. Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Uitleg

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument hebben overgeslagen, dan is het laatste, het hoogste en het rijkste: alles wat adem heeft, love de HEERE. Niemand kan eronder uit. Ademen doen we zolang we leven, maar dat betekent ook dat het je niet vrijstaat te leven zoals je wil. Jouw leven moet loven zijn, want loven is een wijze van leven, geestelijk leven. Loven is een ernstige zaak. Wie hier dat loven niet leert zal het in de hemel niet kunnen uithouden. Doe jij mee met dit koor, met jouw instrument, de vox humana, de menselijke stem? Van Wie kun je dat leren? Van de Heere Jezus Christus, Die de bange nacht van de verlating tegemoet ging en met Zijn discipelen de lofzang heeft gezongen. Wie dat van Hem leert en er hier mee begint, zal dat tot in eeuwigheid mogen doen. Halleluja!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Gods naam oordeel / Zijn naam misbruiken

"Oog om oog, tand om tand" is een regel die voor ons gevoel toch niet past in de wetten van Mozes? Toch staat hij erin, met zoveel woorden wel drie keer. Wie een ander doodt, dan wel van een...

Gods naam schuld / Zijn naam verdedigen?

Van het viertal zonden dat hier speciaal opgenoemd wordt, kunnen wij niet altijd zeggen dat ze opzettelijk gebeuren. Het gaat in ieder geval om zonden waarbij men betrokken raakt door de omgang...

Gods naam betrouwbaar / Zijn naam belijden

In het gelezen gedeelte worden we verplaatst naar het tijdstip waarin het optreden van Kores voltooid en Israël uit Babel verlost is. De heidense volken worden nu door de Heere opgeroepen...

Gods naam bescherming / Zijn naam tot bescherming

In een oosterse stad is de toren het veiligste deel van het geheel. Zo wil de Heere voor Zijn volk zijn: een sterke toren, oftewel een veilig heenkomen. Wij hebben immers iemand nodig waar we...

Gods naam behoud / Zijn naam tot behoud

Joël profeteerde al van de komst van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft Petrus nadrukkelijk naar deze woorden van Joël terugverwezen en gezegd: wat vandaag aan de...

Gods naam je hart / Zijn naam in je hart

We kunnen ons van buiten nog altijd anders voordoen dan wie we van binnen zijn, ook in het leven met God. Met een beetje uiterlijke vroomheid kun je bij anderen gemakkelijk de schijn wekken dat...

Gods naam loven / Zijn naam loven

Tien keer klinkt in dit lied: Looft God. Het is één permanente oproep en uitnodiging om alle muziekinstrumenten te gebruiken om de HEERE te loven. Mocht de dichter een instrument...