Vraag: Als je twist met de Almachtige, zul je dat winnen? Wat kun je beter doen? Zie vers 37.

 

">

Maandag: Almacht

Bijbeltekst

Uitleg

Wij geloven met ons hart (dat God is) almachtig (NGB 01)

‘Ik ben God de Almachtige…’, dat weet Gods Kerk, net als Abraham. Weet jij, dat God alles kan? Abraham mocht zeggen: Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En jij? Noem eens iets… Hij spreekt bij de schepping ‘licht’ en er is licht. Hij spreekt bij de herschepping ‘leven’ en er is leven. Al is de doodsmacht en doodsschuld nog zo groot. ‘Wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God’. Dat zegt en bewerkt de Zaligmaker. De duivel overwinnen, wie kan dat? Je stenen hart verbreken, wie kan dat? De Almachtige kan jou stil zetten en de ogen openen, wie kan dat? De Almachtige kan jou over je zonde laten schreien, wie kan dat? De Almachtige kan de zonde wegnemen, wie kan dat? Sterker: de Almachtige wíl het ook. Hij roept je op: ‘Al wat jou ontbreekt, schenk Ik zo je het smeekt …’ De woorden en werken van de Almachtige zijn gelijk. Wat God niet kan? Liegen, Zijn Woord breken. De zonde ongestraft laten. Zie daarom hulpeloos en ootmoedig op naar de genadetroon van deze Almachtige. Daar is er Eén, Immanuël, Die alle macht heeft in hemel en op aarde.


Vraag: Als je twist met de Almachtige, zul je dat winnen? Wat kun je beter doen? Zie vers 37.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen