Maandag: Binnen of buiten?

Bijbeltekst

Statenvertaling

Openbaring 22

12. En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. 13. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. 14. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. 15. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet. 16. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. 17. En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

Uitleg

De bron van een bericht is belangrijk. Niets is zo vervelend als een anonieme brief of kaart. Een e-mailbericht van dubieuze herkomst verwijder je. Zeker wanneer het spam bevat. Over de autoriteit achter de Openbaring mag geen twijfel bestaan. Johannes ontving die via een engel.

Wie kwaad wil, kan een engel nog afdoen als een ‘vaag figuur’. Maar hier wordt duidelijk dat die engel niets anders heeft gedaan dan de boodschap van de Heere Jezus zelf overbrengen. De Heere noemt Zich hier met namen die al in het Oude Testament Zijn goddelijke identiteit bepalen. Voor wie het horen wil, klinkt hier een vertrouwde stem. Met een niet mis te verstane boodschap: Zalig is, wie het burgerrecht heeft van het Nieuwe Jeruzalem en dat ook met zijn leven laat zien.

Wie die boodschap aan zich voorbij laat gaan, lijkt op iemand die een uitnodiging van de koning beschouwt als ongewenste spam. Met ‘nee-nee’ op de brievenbus van je hart, loop je straks aan tegen ‘nee-nee’ op de poort van het Nieuwe Jeruzalem. Terwijl de boodschap was, dat die poort wijd open stond…

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Vele woningen

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben net nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....

Woensdag: Woonplaats van Christus

Wilt u een goed woordje voor me doen, vroeg laatst iemand aan me. Nu, dat wilde ik wel. Want de jongen die het vroeg vond ik een aardige kerel. In de slotverzen van Romeinen 8 schrijft Paulus...

Donderdag: De dingen van boven zoeken

Vandaag heb je waarschijnlijk vakantie. Maar als je weer aan het werk gaat of naar school, dan heeft niet iedereen daar iedere dag altijd evenveel zin in. Het is goed om onszelf af te vragen...

Vrijdag: Waar gaat je hart naar uit?

Wat een bijzonder rijke beeldspraak gebruikt Paulus in dit gedeelte. Hij spreekt van een vurig verlangen om ‘overkleed’ te worden (vers 2). Hij bedoelt daarmee ons verlangen naar...

Zaterdag: Door engelen gedragen

Geld maakt niet gelukkig. Diep in ons hart weten we dat allemaal wel. En er zijn verhalen genoeg over ongelukkige mensen met veel geld om die waarheid te onderstrepen. Tegelijk kan geld in onze...

Zondag: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Met kerstfeest gedenken we de komst van Gods Zoon in deze wereld. Daarmee is er het begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De grootste heerlijkheid daarvan is namelijk dat God zal wonen...

Maandag: Binnen of buiten?

De bron van een bericht is belangrijk. Niets is zo vervelend als een anonieme brief of kaart. Een e-mailbericht van dubieuze herkomst verwijder je. Zeker wanneer het spam bevat. Over de...