Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 10

34. Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35. Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. 36. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. 37. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 38. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 39. Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.

Uitleg

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet ook via strijd! Zo is het ook bij Jezus. Bij zijn geboorte is gezongen: ‘Vrede op aarde’. Maar – het was een engelenleger dat zong! Gods vrederijk kan alleen op aarde komen via een geestelijk strijd tegen alles wat ‘nee’ blijft zeggen tegen dat rijk. Daarom moeten mensen die het Evangelie brengen niet vreemd opkijken als hun woord verdeeldheid brengt, zelfs binnen families en gezinnen. Verdeeldheid tussen mensen die Christus aanvaarden en mensen die dat niet willen. Het kan zelfs zover komen dat je moet kiezen tussen Jezus en … je vader of moeder, je kind, je vriend of vriendin – omdat allebei vasthouden niet gaat. Dan komt het erop aan: is Jezus ons werkelijk álles waard? Of zwakken we de band met Jezus af omdat we tot elke prijs die ander willen vasthouden? Een moeilijke en pijnlijke keuze. Maar, zegt Jezus: wat verlies je nu liever, liefde die tijdelijk is of die blijvend is? Verlies dat we lijden ter wille van Jezus betekent winst voor eeuwig!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: God gebiedt en belooft

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals...

Woendag: Leren van het leven

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn...

Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een...

Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet...

Zaterdag: Genade of vloek

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een...

Zondag: Burger van twee werelden

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke...

Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet...