Maandag: Licht in de duisternis

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 1

1. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2. Dit was in den beginne bij God. 3. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 6. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7. Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. 8. Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9. Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. 11. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13. Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Uitleg

Heere Jezus is mens geworden en is naar deze aarde gekomen. Hij, het grote Licht der wereld, wilde komen in de duisternis van de zonden. Ook vandaag schijnt Hij nog met het licht van het Evangelie in de duisternis van jouw leven. Maar wat een ontzettende realiteit: De duisternis heeft het Licht niet begrepen. Mensen toen en mensen nu eren Hem niet. Ze zijn blind en zien het Licht niet. Ze begrijpen niet wie Jezus is. Terwijl Hij kwam naar Zijn volk Israël, de Zijnen met wie Hij een verbond heeft opgericht, hebben ze Hem niet aangenomen. Ze blijven liever in de duisternis.

En jij? Ook met jou wil de Heere Zijn verbond oprichten. Hij heeft je apart gezet door de Heilige Doop. Hij heeft recht op je hart en je leven.

Maar wat een eeuwig wonder als je Hem mag leren kennen als jouw Zaligmaker. Als Hij door de werking van de Heilige Geest laat zien dat er van jou niets goeds te verwachten is. Alleen maar donkerheid en duisternis. Juist die harten wil Hij verlichten en verwarmen door met Zijn eeuwige licht. ‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.’ Zijn Naam, zo heilig, groot en goed. Zijn Naam moet eeuwig te eer ontvangen. Kan je dat al meezingen? Mag je weten dat Hij jou gekocht heeft met Zijn dierbare bloed? Of leef je liever door in de duisternis? Val vandaag de Heere nog te voet! Belijd aan Hem je duisternis.

Zingen: Psalm 33:7

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Licht of duisternis?

Het is alweer een aantal dagen na het Kerstfeest. De dagen voor Kerst worden ook wel ‘de donkere dagen voor Kerst’ genoemd. Maar ook nu kan het nog flink donker zijn. ’s...

Woensdag: Kijk terug

De laatste dag van dit jaar. Traditiegetrouw is dat een dag waarop je terug mag kijken. Misschien stemt deze dag je wel een beetje weemoedig. Weer een jaar voorbij. Weer een jaar weggegleden in...

Donderdag: Licht nodig voor het nieuwe jaar

David zit in grote nood. Hij is ver bij de tabernakel vandaan en kan daarom niet zomaar de offerdienst bijwonen. Dat is de grootste nood in zijn leven. Niet dat hij ver bij zijn vrouw, huis en...

Vrijdag: Wijsheid nodig

Niemand op deze aarde is slimmer geweest dan Salomo. Hij nam de juiste beslissingen. Alle koningen en vorsten van de omliggende landen spraken er over en ook nu wordt er nog vaak gesproken over...

Zaterdag: Licht in het begin

Voordat God deze wereld schiep, was er niets. De aarde was woest en leeg en over de gehele aarde was het donker. Maar op het tijdstip door God bepaalt, zegt Hij: ‘Er zij licht’. Hij...

Zondag: Een getuige van het Licht

Wat verwacht jij van dit jaar? Waar kijk je naar uit? Je hoopt misschien dat je goede resultaten haalt op school. En je hoopt in de zomer met vrienden een super mooie reis te gaan maken....

Maandag: Licht in de duisternis

Heere Jezus is mens geworden en is naar deze aarde gekomen. Hij, het grote Licht der wereld, wilde komen in de duisternis van de zonden. Ook vandaag schijnt Hij nog met het licht van het...