Maandag: Noodzaak

Bijbeltekst

Statenvertaling

Johannes 3

14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; 15. Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.

Uitleg

Johannes 3:16 wordt wel het hart van het Evangelie genoemd. In het gesprek met Nicodemus klinkt kort en krachtig de kern van de blijde boodschap. Velen hebben dit vers uit hun hoofd geleerd. Mocht je het nog niet kennen, neem de tijd om het te leren! Wie het kent, kent dus ook het antwoord op de vraag: ‘Waar vind ik de liefde van God?’ Gods liefde vind je in de richting die God zelf wijst. Het is de liefde van de Vader, die Zijn Zoon gegeven heeft. Hoe groot die liefde is, wordt duidelijk als je beseft dat God dat gedaan heeft uit liefde voor een wereld die zich van Hem heeft afgekeerd. Zonder God is er de eeuwige dood. Jezus is naar de wereld gekomen om de wereld te redden van die eeuwige dood. Hij is gekomen om eeuwig leven, leven met God, te brengen. Dat eeuwige leven is er voor elk die in Hem gelooft. Daarom is het zo belangrijk dat de wereld zich bekeert en zich tot haar Redder richt. Je kent vers 16, hoe zit dat met vers 17? Zet een streep onder ‘door Hem’ en je hebt de wereld een boodschap te brengen.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Inhoud

Waarom lezen we in de Bijbel van zoveel dingen uit het leven van Jezus? Johannes schreef: ik had nog wel veel meer kunnen schrijven. Toch heb ik het niet gedaan. Waarom niet? Omdat het genoeg is...

Woensdag: Opdracht

Een gevangenbewaarder die geslapen heeft en dan ontdekt dat alle cellen openstaan, heeft echt een probleem. Waarschijnlijk zou het deze cipier uit Filippi zijn leven gekost hebben. Hij is...

Donderdag: Gave

Hoe kom je aan het geloof en behoud in de Heere Jezus Christus? Het antwoord is op zich eenvoudig en je kent het vast: door het geloof. Dat geloof, waarin een mens zich met huid en haar, met...

Vrijdag: Kussen

In deze Psalm gaat het over verzet tegen de grote Koning. Opstand tegen Hem. Maar verzet tegen de Koning is genoodzaakt te mislukken. Gelukkig schrijft deze Psalm de opstandige daarmee nog niet...

Zaterdag: Vertrouwen

Wat is de reden dat Boaz zich zo welwillend opstelt tegenover Ruth? Hij heeft gehoord wat ze allemaal gedaan heeft voor haar schoonmoeder. Dat ze zelfs haar eigen familie en haar land verlaten...

Zondag: Werken

Luther zou Jacobus’ brief het liefst uit de Bijbel verwijderen. Duidelijk is dat Luther Jacobus niet heeft begrepen. Luther heeft in zijn tijd (die bol stond van: ‘van zelf de hemel...

Maandag: Noodzaak

Johannes 3:16 wordt wel het hart van het Evangelie genoemd. In het gesprek met Nicodemus klinkt kort en krachtig de kern van de blijde boodschap. Velen hebben dit vers uit hun hoofd geleerd....