Maandag: Open deuren

Bijbeltekst

Statenvertaling

Handelingen 21

1. En als het geschiedde, dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos, en den dag daaraan te Rhodus, en van daar te Patara. 2. En een schip gevonden hebbende, dat naar Fenicie overvoer, gingen wij er in en voeren af. 3. En als wij Cyprus in het gezicht gekregen, en dat aan de linker hand gelaten hadden, voeren wij naar Syrie, en kwamen aan te Tyrus; want het schip zoude aldaar den last ontladen. 4. En de discipelen gevonden hebbende, bleven wij daar zeven dagen; dewelke tot Paulus zeiden door den Geest, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. 5. Toen het nu geschiedde, dat wij deze dagen doorgebracht hadden, gingen wij uit, en reisden voort; en zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad; en aan den oever nederknielende, hebben wij gebeden. 6. En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip; maar zijlieden keerden wederom, elk naar het zijne. 7. Wij nu, de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus, kwamen aan te Ptolemais, en de broeders gegroet hebbende, bleven een dag bij hen.

Uitleg

Zomaar, onverwacht komt Paulus op bezoek in de gemeente van Tyrus. En hij blijft er wel een week! Dat bezoek valt goed bij Paulus. Want hij vertelt over het vervolg van zijn reis en dat hem straks in Jeruzalem verdrukking wacht. Het bezoek valt ook goed bij de gemeenteleden. Ze willen Paulus ervan weerhouden om naar Jeruzalem te reizen. Daar hebben ze hem niet voor over. Maar, Paulus gaat. Heel de gemeente doet hem uitgeleide. De ouderlingen, de oudere mensen, de jongeren en de kinderen. Ja, ook de jongeren. Zomaar midden in de week naar een afscheidsdienst. En jij? Zou jij er ook bij geweest zijn? Op een doordeweekse avond naar de kerk? Omdat je bij de gemeente hoort? Omdat je graag het Woord hoort?

 

Vraag: Als je bij de gemeente hoort, houdt dat dan in dat je er bent als de deuren van de kerk opengaan?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Dichtbij

Wat is de gemeente? Johannes mag het weten. Op een zondag verschijnt de Heere Jezus aan hem. In een bijzonder beeld. Zeven olielampen, kandelaren, staan in een kring. In het midden staat...

Woensdag: Sterren in de nacht

Let nog eens op Christus. Hij staat in het midden van de gemeenten. Maar kijk eens naar Zijn handen. Hij houdt in Zijn handen zeven sterren vast. Zeven sterren. Die sterren zijn de predikanten....

Donderdag: Jouw taak

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. 1...

Vrijdag: Afgezonderd

De gemeente is heilig. Dat blijkt wel uit dit gedeelte. Het gaat hier over ongelovigen, mensen die niet bij de gemeente behoren. Ze zijn getrouwd en hun man of vrouw gaat wel naar de kerk. Dat...

Zaterdag: De gemeente

Hier lees je over de eerste christengemeente, net na de uitstorting van de Heilige Geest. Die Geest werkt in de gemeente. Wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde tot de Heere en Zijn dienst. Dat...

Zondag: Bewogenheid

Hoe wordt het Evangelie verder verspreid? Niet alleen door ambtsdragers, maar ook door gemeenteleden. Ze spreken over Christus in hun omgeving. Op de markt. Op het werk. Op school. Spreek jij...

Maandag: Open deuren

Zomaar, onverwacht komt Paulus op bezoek in de gemeente van Tyrus. En hij blijft er wel een week! Dat bezoek valt goed bij Paulus. Want hij vertelt over het vervolg van zijn reis en dat hem...