Vrijdag: Beeld van God kapot (DL. 3/4.1-5)

Bijbeltekst

Statenvertaling

Romeinen 3

9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; 10. Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 11. Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. 13. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. 14. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 15. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 16. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 17. En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 18. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 19. Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

Uitleg

In hoofdstuk 3/4 gaat het over hoe God het hart van de gelovigen verandert. Allereerst gaat het over de zondeval en de gevolgen daarvan. Hoe was het voor de zondeval? God had je gemaakt naar Zijn beeld. Je had een verstand waarmee je God kende. Je had een wil die God diende en het goede deed. Je verlangens gingen alleen uit naar God en goede dingen. Er was geen zonde en gebrek. Toen kwam de zondeval. Het beeld van God, kapot. Wat is er nu van over? Je hebt nog steeds een verstand, een wil en verlangens. Maar je verstand is nu donker. Met je wil dien je nu de duivel. Je verlangens zijn gericht op allerlei verkeerde dingen (DL. 3/4.1-3).

Je hebt nog wel een klein beetje het idee dat God bestaat, soms doe je wel eens wat goeds, maar verder leef je in het donker. Je wil God niet eens dienen. De Bijbel zegt: je bent een Goddeloze, dat is: los van God (DL. 3/4.4-5). Dit betekent dat jij onmogelijk jezelf kan redden. Dit betekent dat jij onmogelijk vanuit jezelf in Christus kan gaan geloven. Dit betekent dat als God jouw hart niet helemaal verandert, je voor altijd verloren gaat. Redding kan alleen van de kant van God komen…

Zingen: Ps. 51:3

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Alleen door het geloof (DL. 1.1-5)

In de eerste vijf artikelen zeggen de Dordtse Leerregels dit: Jij zondigt elke dag tegen God. Hierdoor sta jij schuldig tegenover God. God zou niets verkeerd doen als Hij zou besluiten om jou...

Woensdag: Uitgekozen door God (DL. 1.6-18)

Hoe komt het dat de één wel gelooft en de ander niet? De Dordtse Leerregels zeggen: dat komt door de verkiezing van God. Aan sommigen schenkt God het geloof, anderen laat God...

Donderdag: Verlossing alleen door Jezus (DL. 2.1-9)

God is heilig en rechtvaardig. Hij kan jouw zonden niet zomaar vergeven, maar wil dat er voor jouw zonden wordt betaald (DL 2.1). Omdat jijzelf niet voor de zonde kan betalen, heeft God de Heere...

Vrijdag: Beeld van God kapot (DL. 3/4.1-5)

In hoofdstuk 3/4 gaat het over hoe God het hart van de gelovigen verandert. Allereerst gaat het over de zondeval en de gevolgen daarvan. Hoe was het voor de zondeval? God had je gemaakt naar...

Zaterdag: Opnieuw geboren (DL. 3/4.6-10)

Redding kan alleen van Gods kant komen. Wat jij zelf niet kan, dat wil God uit genade doen. Hij wil, door de kracht van de Heilige Geest, jouw hart veranderen (DL. 3/4.6-7). Elke keer als je een...

Zondag: Tot leven gewekt (DL. 3/4.11-17)

Je kunt alleen zalig worden als God je hart verandert. Maar hoe gaat dat? In artikel 11-17 staat het antwoord. Als de Heilige Geest in jouw hart komt, dan opent Hij jouw hart en verandert Hij...

Maandag: Volhouden tot het einde (DL. 5.1-15)

Het laatste hoofdstuk gaat over de volharding van het geloof. Als je een kind van God bent, heeft God jou verlost uit de slavernij van de zonde. Dit betekent niet, dat je niet meer te strijden...