‘Opent uwen mond, eis van Mij vrijmoedig.’ Een psalm die je kent. Wat heeft die met het stukje van vandaag te maken?

 

">

Vrijdag: De Heere wijst de weg!

Bijbeltekst

Statenvertaling

Ruth 2

1. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man, geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech; en zijn naam was Boaz. 2. En Ruth, de Moabietische, zeide tot Naomi: Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren oplezen, achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar: Ga heen, mijn dochter! 3. Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers; en haar viel bij geval voor, een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was. 4. En ziet, Boaz kwam van Bethlehem, en zeide tot de maaiers: De HEERE zij met ulieden! En zij zeiden tot hem: De HEERE zegene u! 5. Daarna zeide Boaz tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was: Wiens is deze jonge vrouw? 6. En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide: Deze is de Moabietische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden Moabs; 7. En zij heeft gezegd: Laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen, achter de maaiers; zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe; nu is haar te huis blijven weinig. 8. Toen zeide Boaz tot Ruth: Hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet, om in een ander veld op te lezen; ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. 9. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haarlieden gaan; heb ik den jongens niet geboden, dat men u niet aanroere? Als u dorst, zo ga tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben.

Uitleg

Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact met mensen die je nooit eerder gezien hebt.

Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal niet kent. Ze gaat koren rapen en de Heere zorgt ervoor dat ze dat gaat doen op de akker van Boaz. Arme mensen mogen de maaiers volgen om het koren op te rapen dat de maaiers laten vallen. En zo is Ruth er ook op uit gegaan om aren te rapen. Ruth is daar niet te lui voor. Ze wil graag goed voor haar schoonmoeder Naomi zorgen.

Als Boaz Ruth op zijn akker ziet, informeert hij naar haar. Aan zijn knechten vraagt hij wie deze jonge vrouw is. Boaz raakt in gesprek met Ruth en zegt haar dat ze niet naar een ander veld moet gaan om aren te rapen. Hij zegt haar dat ze mag drinken wanneer ze maar wil en ook zoveel ze maar wil. Boaz is rijk en hij wil goed zijn voor Ruth. Wat is Ruth blij als ze aan het eind van de dag tevreden naar huis gaat. Ze heeft veel meer aren op kunnen rapen dan ze gedacht had.

Als je op de Heere vertrouwt, dan zal Hij ook voor jou zorgen.

‘Opent uwen mond, eis van Mij vrijmoedig.’ Een psalm die je kent. Wat heeft die met het stukje van vandaag te maken?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De kus van Orpa

Naomi raakt haar man én haar beide zonen kwijt in Moab. Wat is ze intens verdriet! Ze blijft over met twee schoondochters: Orpa en Ruth.

Als Naomi op een dag hoort dat de Heere...

Dinsdag: En ding is nodig

Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren waar wel voldoende...

Donderdag: De keus van Ruth

Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar wel eens aan? Zou je...

Vrijdag: De Heere wijst de weg!

Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact met mensen die je nooit eerder gezien hebt.

Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal...

Zaterdag: De meerdere Boaz

Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? Zij is toch maar een vreemde?

Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles...

Zondag: Hij geeft zoveel!

Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer aan het werk gaan,...

Maandag: De grote Losser

Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van hen is geweest. Ze...