Vrijdag: Geen discussie

Bijbeltekst

Statenvertaling

MatteŁs 18

11. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was. 12. Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken? 13. En indien het geschiedt, dat hij hetzelve vindt, voorwaar zeg Ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest. 14. Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren ga.

Uitleg

Was je er donderdag verbaasd over dat niet het schaap de herder had verloren, maar dat de Herder Zijn schaap verloren had? Heb je gedaan, wat ik als laatste zin schreef: vragen aan de Heere, dat Hij jou opzoekt?

Dan blijft er voor jou, verloren jongen of meisje, bij het denken en nog eens denken over deze werkelijkheid, maar één ding over: jezelf vol vertrouwen aan deze zoekende God overgeven. Je kunt er zeker van zijn en je hoeft er geen moment aan te twijfelen, dat deze Goede Herder jou zoekt; dat de vrouw, die beeld is van dezelfde trouwe Heere, jou zoekt! O, zou het niet diep in je ziel moeten gaan trillen: God zoekt mij?

Dit is een onbegrijpelijk wonder!

Welnu, laat alle twijfelvragen eens varen, die je hierbij zou kunnen stellen – of van anderen kunt verwachten. Als je met bezwaren in discussie gaat, stop je met bidden: Zoek mij, Heere!

Daarom, ga met niet één bezwaar dat in jouw ziel misschien wel heel krachtig opborrelt, in discussie. Maar leg je in smeekgebed neer voor de God Die jou verloren heeft. Zeg Hem: U verloor mij. O, zoek nu ook mij!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Hoor!

We denken een paar dagen na over een bekend hoofdstuk. Drie gelijkenissen vertelt de Heere Jezus ons. Hij doet dit omdat tollenaren en zondaren tot Hem komen. Nee, ze komen niet om met Hem te...

Woensdag: Zou het echt waar zijn?

Zou de Heere Zijn Woord waarmaken? Als jij Zijn onderwijs ter harte neemt en Zijn wegen bewaart, zou je dan echt welgelukzalig zijn? Of zou God tegenvallen?

In het stukje van dinsdag las...

Donderdag: Door de Herder verloren

De drie zo bekende gelijkenissen in Lukas 15 gaan over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Het gemeenschappelijke is het woord ‘verloren’. Het is goed dit...

Vrijdag: Geen discussie

Was je er donderdag verbaasd over dat niet het schaap de herder had verloren, maar dat de Herder Zijn schaap verloren had? Heb je gedaan, wat ik als laatste zin schreef: vragen aan de Heere, dat...

Zaterdag: Een wijs besluit van een dwaze jongen

In de derde gelijkenis stelt Jezus de schuldvraag aan de orde: de jongen kiest er bewust voor om het ouderlijk huis te verlaten en in overdaad zijn geld te verkwisten.

We lezen niet dat...

Zondag: Een warm ontvangst

Jezus bedoelt deze jongen bij de varkens, helemaal verhongerd, aan jou (en mij) tot voorbeeld te stellen: Keer terug tot je Vader!

Denk je dat dit een doodlopende weg is? Denk je dat jij...

Maandag: Hemelse vrolijkheid

Maar hoe doe ik dat?, vraag je misschien na wat je zondag las: opstaan en terugkeren naar mijn Vader?

Het schaap hoefde niet ‘op te staan’ en niet ‘terug te...