Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Bijbeltekst

Statenvertaling

HebreeŽn 10

23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); 24. En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 25. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 26. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 27. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. 28. Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; 29. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? 30. Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. 31. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.

Uitleg

Slordig bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open... Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel aannemelijk. Te druk. De studie kost heel wat uren, je werk slokt je op, het onderhouden van de vriendschap vergt de nodige tijd en inspanning, en ga zo maar door.

Blijft het Woord van God zo goed als gesloten, dan zijn de gevolgen te raden: vroeg of laat is de Heere vergeten. Niet voor niets gebiedt de Heere Israël daarom te zorgen dat iedereen overal aan Hem herinnerd wordt. Het Zijne moet gehoord en gezien worden. Immers, ‘wacht u, dat gij de HEERE niet vergeet, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd.’ Hij mag niet vergeten worden. Maar als het gebeurt, worden de afgoden nagelopen. Daarover zal Hij Zich zeer toornig maken.

Zul jij het ter harte nemen? Als je werk, je studie, je vriend of vriendin, je muziek of je sport, of wat dan ook, je leven wordt, dan is dat in Zijn plaats en wordt Hij vergeten. En er is geen goed vooruitzicht voor hem of haar die aan Jezus voorbijgaat en Hem vergeet. Iedere dag eist de verantwoording: zonder Mij kun je niets doen. Niet vergeten: Door genade van de vroege ochtend tot de late avond te wandelen met Jezus, en in vrede met Hem te slapen.

Overdenking: Stel je eens voor wat ter zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons? Een paar gedachten:

- We zouden onze Bijbel altijd (of regelmatig) op zak hebben.

- We zouden er meerdere keren per dag in kijken/lezen.

- We zouden hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven.

- Als we hem zouden vergeten, zouden we ervoor teruggaan.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Neem en lees

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet...

Woensdag: Met de paplepel ingegoten

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel...

Donderdag: Traditiegetrouw

We doen dat altijd zo, zegt iemand, we zijn dat zo gewend, het is al een oude traditie. In bepaalde gezinnen bestaat bijvoorbeeld een traditie om de dag altijd met schriftlezing en gebed te...

Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Slordig bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open... Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel...

Zaterdag: Attentie, attentie...

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der...

Zondag: NŠ de preek...

Het gelezen Woord is opengegaan. Gelet op het resultaat heeft Filippus Samaria zeker niet voor niets achtergelaten. Was er blijdschap in Samaria tijdens zijn aanwezigheid, in de hemel is er nu...

Maandag: Een gesloten boek?

De Openbaring is een moeilijk boek. Zó moeilijk, dat sommigen zeggen het daarom maar dicht te laten. Hoe begrijpelijk ook, het is geheel in strijd met de bedoeling van de Heere. Wie de...