Vrijdag: Hij zag rondom om haar te zien

Bijbeltekst

Statenvertaling

Leviticus 5

19. Het is een schuldoffer; hij heeft zich voorzeker schuldig gemaakt aan den HEERE.

Uitleg

Jezus neemt de tijd. Hij legt een open vraag voor de hele schare neer. Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? Iedereen zwijgt. Van al die mensen die zich om Jezus verdringen, is er niemand die Hem heeft aangeraakt. Dat gebeurt nu ook. Ook in jouw en mijn gemeente. Ook daar verkeren veel mensen rondom Jezus, terwijl van al die mensen er maar weinig Hem aanraken. Aanraken zoals die bloedvloeiende vrouw Jezus aanraakt. Veel kerkmensen zijn zo ook gestorven en verloren gegaan. Wel in Jezus’ nabijheid geleefd, maar nooit uit Jezus geleefd. Weet jíj wat het is om Jezus aan te raken zoals deze vrouw? Wat is dat ‘aanraken’? Al vele jaren wordt het leven van de bloedvloeiende vrouw door het woord ‘aanraken’ beheerst. Zij mag niemand aanraken. Indien zij dit toch doet, dan is de ander ook verontreinigd en daarmee onheilig. Zij mag niet onder de mensen en dus ook niet in de synagoge van Jaïrus komen. ‘Aanraken’, een woord dat haar leven voor de mensen en ook voor God onbereikbaar maakt. Alleen het vleesgeworden Woord kan en wil dit onheilige leven nog opzoeken. Alleen Gods Zoon wil Zich door haar en jou laten aanraken.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: En Jezus ging met hem

Jaïrus heeft haast. Er is geen minuut te verliezen. Zijn dochtertje ligt op sterven. De Enige die het dreigend sterven kan afwenden is Jezus uit Nazareth. Zodra Jaïrus Jezus ziet, valt...

Dinsdag: Wat overdenkt gij in uw harten?

Wat reikt Jezus’ gewilligheid om de zonden te vergeven ver. Ook Farizeeën en Schriftgeleerden die niet geloven, reikt Hij de hand. Met evenveel recht kan Hij Zich aan hen onttrekken....

Donderdag: Wie heeft Mijn klederen aangeraakt?

Jaïrus heeft haast, maar Jezus heeft de tijd. Net nog volgde Jezus Jaïrus en keek Jezus tegen de rug van deze haastende vader. Nu kijkt Jaïrus tegen de rug van een stilstaande...

Vrijdag: Hij zag rondom om haar te zien

Jezus neemt de tijd. Hij legt een open vraag voor de hele schare neer. Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? Iedereen zwijgt. Van al die mensen die zich om Jezus verdringen, is er niemand die Hem...

Zaterdag: En zie Hem al de waarheid

Nu ligt er weer iemand aan Jezus’ voeten. Dit keer een vrouw. Wat een verschil! Jaïrus viel voor Jezus en stort zijn nood uit. Deze vrouw ligt voor Jezus en stort haar hart voor hem...

Zondag: Vrees niet, geloof alleenlijk!

Jaïrus’ wereld is ingestort. Zijn angst is met het overlijden van zijn dochtertje werkelijkheid geworden. Alsof de boze met de situatie speelt, zeggen zijn knechten: ‘Uw dochter...

Maandag: Het kind is niet gestorven, maar het slaapt

Onderschat Jezus de ernst van de situatie? Het Kind is niet gestorven, maar het slaapt. De mensen in Jaïrus’ huis vatten de woorden letterlijk op. Ze lachen Jezus uit. Onvoorstelbaar!...