Vrijdag: onder de schaduw van de appelboom

Bijbeltekst

Statenvertaling

Hooglied 2

1. Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. 2. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren. 3. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. 4. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. 5. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. 6. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.

Uitleg

De bruid raakt maar niet uitgepraat over haar Bruidegom. Een nieuw beeld komt naar voren. Hij is als een Appelboom, onder de bomen van het bos. Nee, niet als zo’n imposante sequoia boom van meer dan 100 meter hoog. Ook niet als zo’n sterke eikenboom. Maar een appelboom. Ja, die biedt tenminste schaduw voor de vermoeide reiziger. En die biedt voedsel, voor de hongerige ziel. Wat moet je als uitgehongerde met de eikels van een eikenboom? Die zijn voor de varkens. Nee, appels, dat stilt de honger en dat lest de dorst. Zo is mijn Bruidegom, zegt de bruid. Bij Hem krijg ik schaduw tegen de hitte van de zon. Bij Hem ontvang ik rust, in de drukte van de dag. Bij Hem ontvang ik voedsel, voor mijn hongerige en dorstige ziel. Er blijft dan een rust over voor het volk van God (Hebr.4). Ik heb grote lust in Zijn schaduw, want daar verlang ik te wonen. Ken je dat, jonge vrienden? Zo’n Appelboom bezoekt het land met Zijn zegen. Als je in Zijn schaduw verkeert, kom je eenmaal eeuwig Thuis. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de Boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: het verlangen om geliefd te zijn

Ben jij op zoek naar liefde, jongelui? En niet zozeer in de eerste plaats naar liefde in het hier en nu, maar een liefde die hemels is. De bruid uit het Hooglied is dat wel. Trek mij achter U...

Woensdag: de bittere werkelijkheid

De Bruidegom heeft Zijn bruid lief. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want als je haar over zichzelf hoort praten, komt er een eerlijke belijdenis uit. Ik ben zwart, doch lieflijk. Zwart, vanwege de...

Donderdag: de bloemige schoonheid

Jongelui, we gaan nu op de schoonheid van de Bruidegom letten. Hij is zo wonderlijk schoon, dat is niet in één beeld te vangen. Vandaar dat de bruid meer beelden nodig heeft om Hem...

Vrijdag: onder de schaduw van de appelboom

De bruid raakt maar niet uitgepraat over haar Bruidegom. Een nieuw beeld komt naar voren. Hij is als een Appelboom, onder de bomen van het bos. Nee, niet als zo’n imposante sequoia boom...

Zaterdag: mijn Liefste is als een Ree of Hertenwelp

Nog een beeld om mijn Bruidegom te beschrijven, zo zal de bruid denken. Hij is zoals een ree, of een welp der herten. Hij komt er spoedig aan. En Hij springt over alle bergen van onmogelijkheden...

Zondag: toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen

Het is zondag. De kerkklokken roepen je als het ware de dagtekst toe: toon Mij uw gedaante. Doe Mij uw stem horen. Dat wil de hemelse Bruidegom. Hij wil Zijn liefdevolle bruid zien en horen. En...

Maandag: vangt ons de vossen

Aan het einde van dit weekthema zien we niet alleen de schoonheid van de Bruidegom en het verlangen van de bruid. Maar er komen ook vossen tegenin. Die komen naar de wijngaard om de wijngaard te...