Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 32

1. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 2. Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. 3. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen dag. 4. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij; mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. 5. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.

Uitleg

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie negatief beïnvloeden, zodat we er bedrukt of slecht gaan uitzien. Nu kun je dat verdringen, maar de gevolgen blijven vaak niet uit. David heeft dat gedaan. Hij heeft zwaar gezondigd, maar hij wilde niet belijden. Hij verdrong het en borg het weg in een uithoek van zijn hart om de mensen en zichzelf maar te doen geloven dat er niets aan de hand was. David stond schuldig aan moord en echtbreuk. Van zijn machtspositie als koning had hij misbruik gemaakt. Hij had zijn zonden verzwegen met alle lichamelijke en geestelijke gevolgen die het kreeg. De hand van de Heere drukte zwaar op hem. Daardoor perste de Heere als het ware de schuldbelijdenis eruit. Dan komt de echte bevrijding: ik bekende, o Heere, aan U oprecht mijn vonden. Wie zijn zonden belijdt en ze nalaat, zal barmhartigheid ontvangen. Druk je zonden niet wet, maar belijd ze voor de Heere.

David beschrijft hier dat hij lange tijd zweeg over zijn zonden. Zijn er in jouw eigen leven zonden die je toedekt?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan...

Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu...

Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten...

Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie...

Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods...

Zondag: Van harte je naaste vergeven

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus...

Maandag: God vergeeft toch wel?

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele...