Woendag: Leren van het leven

Bijbeltekst

Statenvertaling

Spreuken 1

8. Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet; 9. Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals. 10. Mijn zoon! indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet; 11. Indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen den onschuldige, zonder oorzaak; 12. Laat ons hen levend verslinden, als het graf; ja, geheel en al, gelijk die in den kuil nederdalen; 13. Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. 14. Gij zult uw lot midden onder ons werpen; wij zullen allen een buidel hebben. 15. Mijn zoon! wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad. 16. Want hun voeten lopen ten boze; en zij haasten zich om bloed te storten.

Uitleg

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn ouders onderdanig en nam toe in wijsheid. Er valt thuis dus werkelijk heel wat te leren. Even tussen haakjes: in het Spreukenboek wordt met name een zoon aangesproken, maar het zelfde geldt natuurlijk ook voor een dochter. Hoe zou anders een moeder haar kind kunnen onderwijzen? Wanneer je thuis de weg gewezen hebt gekregen, is het zaak je niet mee te laten trekken door verkeerde ‘vrienden’. Ze spiegelen de dingen mooi voor, een carrière waarin je snel rijk kunt worden, maar ondertussen bewandelen ze een weg die letterlijk doodloopt. De ene misstapt lokt de andere uit. Laten we het onderwijs ter harte nemen, opdat we toenemen in wijsheid en genade bij God en de mensen.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: God gebiedt en belooft

Het gezin wordt wel genoemd: een kerkje in de kerk. Dat geeft wel aan hoe belangrijk de verhoudingen in het christelijk gezin zijn. Daarbij moeten we vasthouden aan de gezagsverhoudingen zoals...

Woendag: Leren van het leven

Het eerste onderwijs begint thuis. Natuurlijk bedoelt Salomo hier onderwijs van gelovige ouders. Hij zal zelf veel over de HEERE geleerd hebben van David en Batseba. Ook de Heere Jezus was zijn...

Donderdag: Het voorbeeld van Jezus

Loslaten is een belangrijk element in het opvoeden van een kind. Het groeit naar volwassenheid toe door het steeds meer verantwoordelijkheid te geven. Een peuter leert met een lepel eten en een...

Vrijdag: Met je tranen onder aan het kruis

Wat kan er groot verdriet zijn in het leven. Onpeilbaar groot. Maakt het ook niet eenzaam? Wie begrijpt wat ik door moet maken? We proberen ons het verdriet in te denken van die twee aan de voet...

Zaterdag: Genade of vloek

Hè, dat de geschiedenis van Noach nu zo moet eindigen! Zagen we hem eerst staan onder de koepel van Gods regenboog, nu ontdekken we hem stomdronken en schaamteloos in zijn tent. Wat een...

Zondag: Burger van twee werelden

Paulus maakt in Zijn brief aan de christenen te Rome enkele opmerkingen over hun houding ten opzichte van de overheid. Maar we moeten uit dit gedeelte uit de brief geen afgeronde christelijke...

Maandag: Jezus liefhebben boven alles

Er is ergens een leger dat als motto heeft: Vrede is ons vak (peace is our profession). Helaas is de praktijk vaak anders. Maar als het goed is, dient een leger inderdaad de vrede. Als het moet...