Woensdag: Ditmaal zal ik de HEERE loven

Bijbeltekst

Statenvertaling

Genesis 29

35. En zij werd wederom bevrucht, en baarde een zoon, en zeide: Ditmaal zal ik den HEERE loven; daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren.

Uitleg

Deze woorden vinden we terug in een bekend hoofdstuk. We weten dat Jakob de aartsvader twee vrouwen had: Rachel en Leah. Alsook dat hij de eerste veel meer liefhad dan de eerste. De gevolgen zijn verstrekkend geweest.

Hier in deze twee verzen worden we meegenomen naar de geboorte van vierde zoon van Jakob en Leah. Deze krijgt de naam van Juda, ‘lover van de HEERE’. Ziet ze hiermee af van alle omstandigheden en ziet ze alleen op de HEERE? De naam is in elk geval een belijdenis en bij het sterven van Jakob horen we deze belijdenis opnieuw. Niet uit Ruben, Simeon of Levi zal de Messias geboren worden, maar uit Juda. Hij, de Leeuw uit Juda’s stam is alle reden om God te loven. Nog niet zo heel lang geleden hebben we stilgestaan bij de komst van Christus naar deze aarde.

Voor Leah waren de omstandigheden vaak moedbenemend, en dat geldt voor het leven hier op aarde niet minder. Maar, zalig hij die in dit leven, Jakobs God ter Hulpe heeft. Fluisteren we het mee, in aanbidding en verwondering met Leah: Ditmaal zal ik de HEERE loven … Is Hij de Leeuw uit de stam van Juda niet alle lof, eer en aanbidding waar?

Zingen: Psalm 145:1

 Overdenking: Wat maakt deze naam van de vierde zoon anders dan de voorgaande drie?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: de HEERE is mijn Kracht en Lied

Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is...

Woensdag: Ditmaal zal ik de HEERE loven

Deze woorden vinden we terug in een bekend hoofdstuk. We weten dat Jakob de aartsvader twee vrouwen had: Rachel en Leah. Alsook dat hij de eerste veel meer liefhad dan de eerste. De gevolgen...

Donderdag: De HEERE is mijn Toevlucht

De meeste Psalmen van David vinden we terug in het Psalmenboek. Maar hier lezen we er ook één. Hij roept herkenning op. Lees Psalm 18 er maar eens naast.

De achtergrond van...

Vrijdag: Gods daden vragen om ons amen

De ark van God is in de stad van David gebracht. De koning was erbij. Hij ging voorop. Danste en huppelde voor de ark uit. De ark wordt in de tent gebracht, die David ervoor gespannen had....

Zaterdag: Verheugen in God, mijn Zaligmaker

Wonderlijke ontmoeting. Twee vrouwen. Elizabeth en Maria. Allebei zwanger. Elizabeth was er onwetend van, maar Maria niet. Zij had die wonderlijke boodschap, verkondiging uit de mond van...

Zondag: De Heere is genadig, is Zijn Naam

Gisteren hoorden we van die bijzondere ontmoeting tussen Elizabeth en Maria. Daar smolten harten samen in het aanbidden van de Heere. En Zacharias …? Hij moest zwijgen. Wij kennen de...

Maandag: Heengaan in vrede

Maria verheugde zich samen met Elizabeth, Zacharias mocht de naam van Johannes, ‘de Heere is genadig’ bezingen. En Simeon? Hij werd door de Heilige Geest gedreven naar de tempel....