Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

Bijbeltekst

Statenvertaling

EzechiŽl 18

1. Verder geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 2. Wat is ulieden, dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israels, zeggende: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der kinderen zijn stomp geworden? 3. Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo het ulieden meer gebeuren zal, dit spreekwoord in Israel te gebruiken! 4. Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven. 5. Wanneer nu iemand rechtvaardig is, en doet recht en gerechtigheid; 6. Niet eet op de bergen, en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israels; noch de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, noch tot de afgezonderde vrouw nadert; 7. En niemand verdrukt, den schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, den hongerige zijn brood geeft, en den naakte met kleding bedekt; 8. Niet geeft op woeker, noch overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen den een en den anderen oefent; 9. In Mijn inzettingen wandelt, en Mijn rechten onderhoudt, om trouwelijk te handelen; die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere HEERE.

Uitleg

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu meemaken, hebben we te danken aan het zondige gedrag van onze voorouders. Dat we in de ellende zitten, daar kunnen wij niets aan doen, dat is hun schuld. En zo speelt het door God gestrafte volk de vermeende onschuld. Ze schuiven de verantwoordelijkheid van eigen misdaden van zich af. Een sluwheid die ons trouwens niet vreemd is. Adam deed het al door God te verwijten: de vrouw, die U mij gegeven hebt, die is de oorzaak van mijn misstap. En herhalen wij dat niet telkens op verschillende manieren? We wijzen, als we door schuld in de problemen zitten, ook zomaar iets of iemand anders als ‘zondebok’ aan. Of we schuiven ons zondig gedrag op de omstandigheden. Maar de Heere accepteert dit niet. We zijn persoonlijk verantwoordelijk voor onze daden. Laten we daarom niet de vermeende onschuld spelen, maar eerlijk worden: ‘k erken mijn schuld, die U tot straf bewoog. En dan vergeeft de Heere.

Wat zijn volgens dit Bijbelgedeelte kenmerken van een rechtvaardig leven?

 

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Rechtvaardigheid; een eigenschap van God

In psalm 7 horen wij David klagen over de Benjaminiet Kusch die het hem moeilijk maakt. Deze stamgenoot van Saul heeft blijkbaar in de raadsvergadering koning David belasterd. David wordt ervan...

Woensdag: Kenmerken van een rechtvaardig leven

In Jeruzalem was een spreekwoord in omloop, dat luidde: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Daarmee bedoelde men: de narigheid, die wij nu...

Donderdag: Sociaal onrecht en Gods oordeel daarover

Amos laat in opdracht van de Heere zien dat zonde tegen de eerste tafel van Gods wet altijd zonde tegen de tweede tafel ten gevolge heeft. Wie Gods rechten miskent, komt er ook toe de rechten...

Vrijdag: Zonden en schuld verzwijgen maakt het leven zwaar

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met je? Je kijkt zo somber. Ben je ziek; druk; of ergens bezorgd over? Allerlei psychische factoren kunnen onze lichamelijke conditie...

Zaterdag: Hij werpt zonden in de diepten van de zee

De profetie van Micha sluit af met een loflied op Gods vergevende genade. Micha heeft gezien hoe de Heere een nieuw begin gaat maken. Hoe Hij zondaren, die met Micha leerden uitzien naar Gods...

Zondag: Van harte je naaste vergeven

Petrus wil weten waar hij zich aan moet houden bij het vergeven van de ander. Hij wil best royaal zijn – zeven keer – maar houdt het niet ééns op? Dan vertelt Jezus...

Maandag: God vergeeft toch wel?

Vandaag wordt het Evangelie van Gods genade voor zondaren ons gepredikt. Wat doet dat met jou? Een niet-christen zei eens: ‘Dat gaat maar mooi makkelijk bij jullie. Jullie doen de hele...