Woensdag: Met de paplepel ingegoten

Bijbeltekst

Statenvertaling

Deuteronomium 6

1. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de HEERE, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten; 2. Opdat gij den HEERE, uw God, vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd worden. 3. Hoor dan, Israel! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigdet (gelijk als u de HEERE, uwer vaderen God, gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig is vloeiende. 4. Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! 5. Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. 6. En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. 7. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 8. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. 9. En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven.

Uitleg

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel duidelijk zijn dat er alle reden is om zo’n aansporing thuis te zeggen en te horen. De inhoud is de dwingende reden. Jij en ik moeten er eens aan denken wat een rijkdom wij met de Bijbel in handen hebben: ons gegeven om gelezen te worden. Hoe geweldig is het dat jij in onze taal een Bijbel hebt en dat jij, door het schoolonderwijs dat God gezegend heeft, die nu kunt lezen.

Eeuwenlang was dat anders. Reken maar eens uit hoeveel jaren er liggen tussen de tijd waarin onze Statenvertaling tot stand kwam en die waarin Maleachi het laatste boek van het Oude Testament schreef. Zie je dat het helemaal niet gewoon is dat jij een Bijbel hebt? Hoe deed men dat dan vroeger? Toen er nog geen Bijbel was, moest de inhoud worden verteld, steeds worden doorverteld. De grote daden van God moesten klein en groot horen.

Gods daden vormden aanleiding om God te gehoorzamen en lief te hebben. We lezen het in Deuteronomium 6: ‘Hoor, Israël, de HEERE onze God is een enig HEERE. Zo zult gij de HEERE uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen.’

Oproep: Dank de Heere dat jij een Bijbel in bezit hebt. Bid voor mensen die geen Bijbel hebben of niet van Hem weten.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Neem en lees

Je kent de tekst: ‘Onderzoekt de Schriften.’ Dat is een gebod, een eis. Hij Die het beveelt, spreekt met gezag. Hij wil in het leven het eerste en laatste woord hebben. Hijzelf heet...

Woensdag: Met de paplepel ingegoten

Misschien is het jou met de paplepel ingegeven: lees je Bijbel, bid elke dag. Inmiddels zal het je vanuit de geschiedenis die Jezus’ opmerking bevat om de Schriften te onderzoeken, wel...

Donderdag: Traditiegetrouw

We doen dat altijd zo, zegt iemand, we zijn dat zo gewend, het is al een oude traditie. In bepaalde gezinnen bestaat bijvoorbeeld een traditie om de dag altijd met schriftlezing en gebed te...

Vrijdag: Gevaarlijke vergeetachtigheid

Slordig bijbellezen of de Bijbel gaat nog weinig open... Het gebeurt zomaar. Je hebt het soms niet eens in de gaten. Dat jouw Bijbel dicht blijft, kan veel redenen hebben. Ze zijn soms heel...

Zaterdag: Attentie, attentie...

Je hebt een Bijbel tot je beschikking, misschien zelf gekocht of bij een bijzondere gelegenheid gekregen. We hebben op de catechisatie en op school geleerd dat het zogenaamde ‘Boek der...

Zondag: Ná de preek...

Het gelezen Woord is opengegaan. Gelet op het resultaat heeft Filippus Samaria zeker niet voor niets achtergelaten. Was er blijdschap in Samaria tijdens zijn aanwezigheid, in de hemel is er nu...

Maandag: Een gesloten boek?

De Openbaring is een moeilijk boek. Zó moeilijk, dat sommigen zeggen het daarom maar dicht te laten. Hoe begrijpelijk ook, het is geheel in strijd met de bedoeling van de Heere. Wie de...