Wat bedoelen we ermee als we het hebben over de meerdere Boaz? Lees ook Mattheüs 12:41 en 42.

 

">

Zaterdag: De meerdere Boaz

Bijbeltekst

Statenvertaling

Ruth 2

10. Toen viel zij op haar aangezicht, en boog zich ter aarde, en zij zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? 11. En Boaz antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aangezegd alles, wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood uws mans, en hebt uw vader en uw moeder, en het land uwer geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk, dat gij van te voren niet kendet. 12. De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, van den HEERE, den God Israels, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen! 13. En zij zeide: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, dewijl gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar het hart uwer dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk een uwer dienstmaagden.

Uitleg

Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? Zij is toch maar een vreemde?

Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles verlaten heeft, haar land en haar familie, om met Naomi mee te gaan en de Heere te dienen. Boaz heeft gehoord dat Ruth een vrouw is die de Heere met heel haar hart wil dienen. Ruth heeft haar toevlucht genomen onder de vleugels van de almachtige God. Dat betekent: Ruth heeft de Heere lief en ze heeft haar vertrouwen gesteld op de Heere alleen.

Ruth is een godvrezende vrouw en Boaz een godvrezende man. Het gaat hier om twee mensen die de Heere liefhebben. Ze zijn zo verschillend en toch ook weer niet. Ruth bedankt Boaz voor zijn vriendelijkheid, terwijl ze goed beseft dat ze maar een vreemdeling is. Ze heeft Boaz’ vriendelijkheid het niet verdiend en ze is in haar eigen ogen nog minder dan zijn knechten. Wij willen altijd de belangrijkste zijn, maar Ruth weet dat ze de laagste plaats nog niet verdiend heeft.

En jij? Heb jij een plaats bij de Heere Jezus verdiend? Nee, toch? En toch staat Hij ook aan de deur van jouw hart. Hij is de meerdere Boaz en Hij wil wonen in de harten van zondaren.

Wat bedoelen we ermee als we het hebben over de meerdere Boaz? Lees ook Mattheüs 12:41 en 42.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De kus van Orpa

Naomi raakt haar man én haar beide zonen kwijt in Moab. Wat is ze intens verdriet! Ze blijft over met twee schoondochters: Orpa en Ruth.

Als Naomi op een dag hoort dat de Heere...

Dinsdag: En ding is nodig

Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren waar wel voldoende...

Donderdag: De keus van Ruth

Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar wel eens aan? Zou je...

Vrijdag: De Heere wijst de weg!

Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact met mensen die je nooit eerder gezien hebt.

Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal...

Zaterdag: De meerdere Boaz

Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? Zij is toch maar een vreemde?

Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles...

Zondag: Hij geeft zoveel!

Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer aan het werk gaan,...

Maandag: De grote Losser

Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van hen is geweest. Ze...