Zaterdag: En leidt mij op de eeuwige weg

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 139

23. Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. 24. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.

Uitleg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de vraag bij hem op: en wie ben ik zelf? Wat leeft er in mij aan zonde? Hij vertrouwt zichzelf niet. Hij beseft dat ook zijn hart een boos en listig hart is. Daarom smeekt David: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproeft U mij en zie of mijn gemoed, iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Kunnen we David begrijpen? Wie dit met hem meebidt, is niet alleen bang om zichzelf te bedriegen maar ook om de Heere als zijn en haar God verdriet te doen. Maar dan willen we ons ook met David van harte tot de Heere bekeren. Want dat vraagt hij ook: Heere, zie of bij mij een schadelijke weg is en leidt u mij op de eeuwige weg. En zou God dit bidden niet verhoren? Zeker wel! Door Zijn Woord en Geest doet Hij ons ontdekken de weg die we hebben te gaan en ons naar het eeuwige leven draagt. De weg van bekering achter Christus aan.

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Gedane zaken nemen geen keer

Tegenwoordig kom je gedachten over reïncarnatie, een hemel voor iedereen of juist het oplossen in het niets na dit leven allemaal tegen. En soms bekruipt je het gevoel dat je dit niet...

Woensdag: Genadetijd op weg naar de eeuwigheid

In het Schriftgedeelte dat we lazen, ja in heel het hoofdstuk rollen de openbaringsgolven over elkaar heen. Het is als bij Johannes op Patmos. Hij staat op het strand, en de golven rollen over...

Donderdag: Zie, ik maak alle dingen nieuw

Het is de laatste dag van het jaar onzes HEEREN 2015. Nog even dan is ook dit jaar weer verouderd en stappen we het nieuwe jaar binnen. Maar wat is oud en wat is nieuw? Zou er werkelijk zoveel...

Vrijdag: Ik zal met u zijn

We lazen het begin van het boek Jozua. Er is een nieuwe periode aangebroken voor het volk Israël. Geen gemakkelijke periode. Jozua moet het volk in Kanaän brengen. Maar hóe...

Zaterdag: En leidt mij op de eeuwige weg

Wie gedacht zou hebben dat David als kind van de Heere zich ver boven anderen zou verheffen, die hoort hier iets anders. Juist als hij gebeden heeft om Gods wraak over de goddelozen, komt de...

Zondag: Op reis naar de stad

Abraham is zo iemand die leefde door het geloof. Hij gaat op weg en de enige zekerheid die hij heeft, is de belofte van God. Dat is toch wat als je er goed over nadenkt. Het laat goed zien wat...

Maandag: Toekomstperspectief

De discipelen van Jezus hebben het moeilijk. Ze hebben zojuist nog eens te horen gekregen dat Jezus van hen weg zal gaan. Ze zijn verdrietig en verward. Ze hadden het zich zo anders voorgesteld....