Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

Bijbeltekst

Statenvertaling

II TimotheŘs 4

1. Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2. Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. 3. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 5. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Uitleg

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek aangaan met mensen die door ziekte of zorgen wat meer openstaan voor het Evangelie?’ Inderdaad, zegt de duivel. Hoe dan ook, vandaag niet! Hij bedoelt: wacht tot iemand in zijn graf ligt en begin dan jezelf te beschuldigen dat je hem het Evangelie niet verteld hebt en wordt vervolgens zo radeloos dat je denkt dat je de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt en dat er geen redding en bekering meer voor jou mogelijk is.

God zegt: Houd aan, tijdig en ontijdig. Gelegen of ongelegen. Maar je kunt toch niet als een dolle stier zomaar in het wilde weg iedereen aanspreken? Wat dan? Als een bange wezel in je hol blijven en ‘och en ach’ roepen?

Kijk, daar staat Paulus. Hij handelt op de markt met al degenen die hem voorkomen in Athene. Maar die mensen leven in een heel andere cultuur. Die hebben een heel andere achtergrond. Hij verkondigde hun de Gekruisigde. Hij verkondigde hun dat er een oordeel kwam. Hadden ze daarom gevraagd? Nee, maar God had Paulus iets gevraagd, iets geboden! Wee mij, als ik dat gebod niet gehoorzaam, zegt Paulus.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wat is evangeliseren?

Je kunt verschillende definities geven van het woord ‘evangeliseren’. We zoomen nu in op het inhoudelijke van evangeliseren. Waar gaat het over? 

Evangeliseren is: doen...

Woensdag: Waarom evangeliseren?

Waarom zouden we de goede boodschap van het Evangelie brengen? Omdat er een hemelse bruiloft aanstaande is. God heeft Zijn eniggeboren Zoon een bruiloft bereid en nu moet de bruid genodigd...

Donderdag: Hoe evangeliseren?

Iemand die vertegenwoordiger is voor een firma die dure kostuums verkoopt en zelf in een rafelige spijkerbroek loopt met een slordig overhemd waar drie knopen vanaf zijn en die ruikt alsof hij...

Vrijdag: Evangeliseren: waar?

Waar moeten we beginnen met evangeliseren? Dicht bij huis! Heel dichtbij! Als de blinde een blinde leidt, zullen ze samen in de gracht vallen. Met andere woorden: eerst moeten je eigen ogen...

Zaterdag: Evangeliseren: Wanneer?

‘Maar die meneer die ik aanspreek, zit er helemaal niet op te wachten! Kan ik niet beter wachten totdat ik iemand op mijn pad krijg die al voorbereid is? Kun je niet beter een gesprek...

Zondag: Ja maar...

‘Maar ik ben niet vrijmoedig, dus…’ Dus wat? Je mond maar houden? Dan maar niet evangeliseren? Nee, eerst de oorzaak van je on-vrijmoedigheid onderzoeken. David bad om...

Maandag: Resultaat

En hebt u ook vrucht op uw werk? zo vraagt men een evangelist wel eens. Antwoord: Ja, veel brokken, tenminste dat zijn de vruchten op mijn werk. Gods werk zal hoe dan ook gezegend worden. Zijn...