Zaterdag: mijn Liefste is als een Ree of Hertenwelp

Bijbeltekst

Statenvertaling

Hooglied 2

7. Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeen, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste! 8. Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! 9. Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, Hij staat achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de tralien.

Uitleg

Nog een beeld om mijn Bruidegom te beschrijven, zo zal de bruid denken. Hij is zoals een ree, of een welp der herten. Hij komt er spoedig aan. En Hij springt over alle bergen van onmogelijkheden heen. Zoals zo’n ree (denk aan het beeld van een gazelle). Sierlijk en snel. Springend en huppelend, want er is haast bij. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt. Nou, zo is Jezus. Hij boodschapt het goede. En daarmee springt Hij over de grootste kloven van onze onmogelijkheden heen. Geen berg te hoog en geen kloof te breed. Hij springt er overheen. Wat kunnen er een bergen in jouw leven zijn. Bergen van zonden, hoogmoed, angst en vrees. Zie Hem, Hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Hij komt jou tegemoet. Sierlijk, snel, behendig. En daarnaast houdt Hij de wacht. Want als Hij komt, staat Hij achter onze muur. Op de wacht. Als de Bewaarder van Israël, Die niet slaapt of sluimert. Je zegt: “er staat nog een muur tussen”. Ja, nog wel. Eventjes, en dan zul je Hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Ben je bereid om Hem in de ogen te kunnen kijken? Dat kan alleen als je Hem als jouw Liefste hebt leren kennen!

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: het verlangen om geliefd te zijn

Ben jij op zoek naar liefde, jongelui? En niet zozeer in de eerste plaats naar liefde in het hier en nu, maar een liefde die hemels is. De bruid uit het Hooglied is dat wel. Trek mij achter U...

Woensdag: de bittere werkelijkheid

De Bruidegom heeft Zijn bruid lief. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want als je haar over zichzelf hoort praten, komt er een eerlijke belijdenis uit. Ik ben zwart, doch lieflijk. Zwart, vanwege de...

Donderdag: de bloemige schoonheid

Jongelui, we gaan nu op de schoonheid van de Bruidegom letten. Hij is zo wonderlijk schoon, dat is niet in één beeld te vangen. Vandaar dat de bruid meer beelden nodig heeft om Hem...

Vrijdag: onder de schaduw van de appelboom

De bruid raakt maar niet uitgepraat over haar Bruidegom. Een nieuw beeld komt naar voren. Hij is als een Appelboom, onder de bomen van het bos. Nee, niet als zo’n imposante sequoia boom...

Zaterdag: mijn Liefste is als een Ree of Hertenwelp

Nog een beeld om mijn Bruidegom te beschrijven, zo zal de bruid denken. Hij is zoals een ree, of een welp der herten. Hij komt er spoedig aan. En Hij springt over alle bergen van onmogelijkheden...

Zondag: toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen

Het is zondag. De kerkklokken roepen je als het ware de dagtekst toe: toon Mij uw gedaante. Doe Mij uw stem horen. Dat wil de hemelse Bruidegom. Hij wil Zijn liefdevolle bruid zien en horen. En...

Maandag: vangt ons de vossen

Aan het einde van dit weekthema zien we niet alleen de schoonheid van de Bruidegom en het verlangen van de bruid. Maar er komen ook vossen tegenin. Die komen naar de wijngaard om de wijngaard te...