Zaterdag: Verheugen in God, mijn Zaligmaker

Bijbeltekst

Statenvertaling

Lukas 1

46. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; 47. En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; 48. Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. 49. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. 50. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. 51. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. 52. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. 53. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden. 54. Hij heeft Israel, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. 55. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid.

Uitleg

Wonderlijke ontmoeting. Twee vrouwen. Elizabeth en Maria. Allebei zwanger. Elizabeth was er onwetend van, maar Maria niet. Zij had die wonderlijke boodschap, verkondiging uit de mond van Gabriël, de boodschapper van God gehoord. Ze mocht rusten in het zekere woord van de Heere. Ontroerd was ze wel, maar niet over de verschijning van de engel, als wel over het woord van de engel. Maria is gegaan. Richting Judea. Daar woonde Zacharias en Elizabeth. De deur is nog niet open of ze wordt welkom geheten door Elizabeth. Ze is gezegend evenals de vrucht van haar buik. Hoe wist Elizabeth dat? Het kindeke, haar Johannes, sprong van vreugde op in haar buik. Hier bevestigt de Heere voor Maria het woord van de engel. Zij draagt de Zoon van God onder haar hart. De beloofde Messias zal komen, de Zaligmaker. Haar mond gaat vanzelf open en ze zingt en jubelt. Om de Heere groot te maken. Haar geest verheugt zich in God haar Zaligmaker. God beloften worden heerlijk vervuld. Hij is getrouw aan Zijn Woord. Deze belijdenis laat in elk geval zien dat ook zij zonder deze Zaligmaker niet kan. Ook al is zij de moeder van de Heere. Hier houdt het Woord ons een indringende spiegel voor: zingen we met haar mee in aanbidding?

Zingen: Lofzang van Maria: 1

Overdenking: Wat is voor jou het onderwijs dat in deze ontmoeting ligt, die Maria bracht tot loven van de Heere.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: de HEERE is mijn Kracht en Lied

Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De HEERE is mijn Kracht en Lied, en Hij is mij tot een Heil geweest; deze is...

Woensdag: Ditmaal zal ik de HEERE loven

Deze woorden vinden we terug in een bekend hoofdstuk. We weten dat Jakob de aartsvader twee vrouwen had: Rachel en Leah. Alsook dat hij de eerste veel meer liefhad dan de eerste. De gevolgen...

Donderdag: De HEERE is mijn Toevlucht

De meeste Psalmen van David vinden we terug in het Psalmenboek. Maar hier lezen we er ook één. Hij roept herkenning op. Lees Psalm 18 er maar eens naast.

De achtergrond van...

Vrijdag: Gods daden vragen om ons amen

De ark van God is in de stad van David gebracht. De koning was erbij. Hij ging voorop. Danste en huppelde voor de ark uit. De ark wordt in de tent gebracht, die David ervoor gespannen had....

Zaterdag: Verheugen in God, mijn Zaligmaker

Wonderlijke ontmoeting. Twee vrouwen. Elizabeth en Maria. Allebei zwanger. Elizabeth was er onwetend van, maar Maria niet. Zij had die wonderlijke boodschap, verkondiging uit de mond van...

Zondag: De Heere is genadig, is Zijn Naam

Gisteren hoorden we van die bijzondere ontmoeting tussen Elizabeth en Maria. Daar smolten harten samen in het aanbidden van de Heere. En Zacharias …? Hij moest zwijgen. Wij kennen de...

Maandag: Heengaan in vrede

Maria verheugde zich samen met Elizabeth, Zacharias mocht de naam van Johannes, ‘de Heere is genadig’ bezingen. En Simeon? Hij werd door de Heilige Geest gedreven naar de tempel....