Zondag: Hart voor anderen

Bijbeltekst

Statenvertaling

I Johannes 3

14. Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood. 15. Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. 17. Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? 18. Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.

Uitleg

Echte naastenliefde is als een plantje dat stoelt op de wortel van de liefde van God. Als je gaat inzien hoe grote liefde onze God ons heeft gegeven, dan wordt het warm vanbinnen en wil je graag je helemaal inzetten om je klasgenoten en wie verder ook maar, te helpen. Je zou ze graag allemaal meenemen naar de Heere Jezus. Je gunt niemand meer het eeuwige verderf, maar allemaal de eeuwige zaligheid.

Uit deze liefde is het zendingswerk voortgekomen van mannen als William Carey in India, Hudson Taylor in China en Johannes Theodorus van der Kemp in Zuid-Afrika. Wil jij je leven niet besteden in dienst van je naaste? In dienst van je God? Of heb jij van die Goddelijke liefde nog niets geproefd? Is het vanbinnen nog koud en donker?

Als de Heilige Geest Gods liefde in je hart uitstort, gaat er een liefdesvuur branden dat nooit meer gedoofd wordt. Je geeft je geld, je tijd, je capaciteit om zielen te redden en ook om lichamelijke noden te lenigen.

De Catechismus zegt in antwoord 55: de gemeenschap der heiligen, die onderlinge liefde tussen Gods kinderen, houdt onder andere ook in dat jij verplicht bent om alles wat je hebt en wat je kunt, te besteden tot het ware geluk van je naaste.


Johannes schrijft: Gods liefde is hieraan te kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft gesteld. Daarom zijn wij geroepen ons leven in dienst van onze naasten te besteden.

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Oog voor anderen

Moet je je vrienden liefhebben? Deze vraag is tamelijk overbodig. Je hebt ze vanzelf lief. Zó natuurlijk moet het ook zijn met je naaste in het algemeen en zelfs met je vijanden in het...

Woensdag: De minste zijn

Het valt niet altijd mee om de minste te zijn, zo verzucht je misschien wel eens. Maar Jezus gaf ons het voorbeeld om het toch te zijn. Het is ook niet zo moeilijk als je denkt. Weet je wanneer...

Donderdag: Wie is mijn naaste?

Weten en doen zijn niet altijd hetzelfde. Soms doe je wat je weet dat je moet doen, maar lang niet altijd. Het komt bij mij nog wel eens voor dat ik weet wat goed is, maar dat ik het toch niet...

Vrijdag: Twee keer niets

Lezen: Lukas 10:10-33

Wat een teleurstelling voor de gewonde man om twee ‘ambtsdragers’ langs te zien lopen, die geen hand uitsteken om hem te helpen!

...

Zaterdag: Twee penningen

Wat zijn eigenlijk twee penningen? Iemand die de hele dag zijn werk deed, kreeg in die tijd in Israël een penning. Een penning heeft dus de waarde van een dagloon. Twee penningen is dan...

Zondag: Hart voor anderen

Echte naastenliefde is als een plantje dat stoelt op de wortel van de liefde van God. Als je gaat inzien hoe grote liefde onze God ons heeft gegeven, dan wordt het warm vanbinnen en wil je graag...

Maandag: En nu de praktijk

We dachten zes dagen na over naastenliefde. Hoe ga je het nu doen?

De eerste stap is: op je knieën. Belijden dat je vol eigenliefde zit en niet anders kunt en wilt dan jezelf...