Zondag: Hij geeft zoveel!

Bijbeltekst

Statenvertaling

Ruth 2

14. Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn. Zo zat zij neder aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at, en werd verzadigd, en hield over. 15. Als zij nu opstond, om op te lezen, zo gebood Boaz zijn jongens, zeggende: Laat haar ook tussen de garven oplezen, en beschaamt haar niet. 16. Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen, en laat het liggen, dat zij het opleze, en bestraft haar niet. 17. Alzo las zij op in dat veld, tot aan den avond; en zij sloeg uit, wat zij opgelezen had, en het was omtrent een efa gerst. 18. En zij nam het op, en kwam in de stad; en haar schoonmoeder zag, wat zij opgelezen had; ook bracht zij voort, en gaf haar, wat zij van haar verzadiging overgehouden had. 19. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar: Waar hebt gij heden opgelezen, en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij, die u gekend heeft! En zij verhaalde haar schoonmoeder, bij wien zij gewrocht had, en zeide: De naam des mans, bij welken ik heden gewrocht heb, is Boaz. 20. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: Gezegend zij den HEERE, Die Zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden! Voorts zeide Naomi tot haar: Die man is ons nabestaande; hij is een van onze lossers.

Uitleg

Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer aan het werk gaan, laten ze af en toe ook iets extra’s voor Ruth vallen.

Die avond gaat Ruth naar huis. Wat een heerlijk thuiskomen! Ruth komt thuis met heel veel koren en ze heeft ook nog eten bij zich dat ze overhield van de maaltijd. Naomi mag de goede hand van God zien in alles wat zij en Ruth ontvangen hebben. Samen danken ze de Heere maken ze Hem groot.

En jij? Eten en drinken, kleding en gezondheid, je krijgt alles van de Heere. Hij geeft jou bovenal Zijn Woord, de Bijbel. In de Bijbel gaat het om de Verlosser, de Heere Jezus.

Dan zegt Naomi ook iets bijzonders over Boaz. Ze noemt Boaz een van de lossers. Een losser is iemand die je losmaakt, iemand die je bevrijdt. Opnieuw denken we aan de meerdere Boaz: de Heere Jezus Christus. Hij kan en wil ook jou bevrijden van de macht van de zonde en Hij wil je verlossen van het verderf. Zo vriendelijk als Boaz is, zoveel vriendelijker is Hij. Ken je Hem al?

Hoe komt het dat wij alles zo gewoon vinden wat we iedere dag ontvangen?

 

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Woensdag: De kus van Orpa

Naomi raakt haar man én haar beide zonen kwijt in Moab. Wat is ze intens verdriet! Ze blijft over met twee schoondochters: Orpa en Ruth.

Als Naomi op een dag hoort dat de Heere...

Dinsdag: En ding is nodig

Hongersnood, daar moet je toch echt niet aan denken? Hongersnood is verschrikkelijk! Misschien denk je: ik begrijp het wel dat Elimelech en Naomi naar een land emigreren waar wel voldoende...

Donderdag: De keus van Ruth

Volg jij in het winterseizoen trouw de catechese? De bedoeling is dat je over een aantal jaar in het midden van de gemeente belijdenis mag doen van het geloof. Denk je daar wel eens aan? Zou je...

Vrijdag: De Heere wijst de weg!

Wat is het goed om de Heere te volgen! Hij leidt jouw leven en brengt je soms in contact met mensen die je nooit eerder gezien hebt.

Ruth komt met een man in aanraking die ze helemaal...

Zaterdag: De meerdere Boaz

Ruth kan het maar niet begrijpen. Waarom is die Boaz toch zo vriendelijk voor haar? Zij is toch maar een vreemde?

Boaz heeft gehoord wat Ruth gedaan heeft. Hij heeft gehoord hoe ze alles...

Zondag: Hij geeft zoveel!

Ruth heeft zich verbaasd over de vriendelijkheid van Boaz. Ze wordt zelfs uitgenodigd om met hem te eten en krijgt zo veel, dat ze zelfs overhoudt. En als de maaiers weer aan het werk gaan,...

Maandag: De grote Losser

Een losser is iemand die het voor je opneemt. Naomi en Ruth hebben zo iemand nodig. Een losser kan ervoor zorgen dat een familie het land weer terug krijgt dat vroeger van hen is geweest. Ze...