Zingen: Psalm 45:1">

Zondag: Hooglied

Bijbeltekst

Statenvertaling

Hooglied 1

1. Het Hooglied, hetwelk van Salomo is. 2. Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. 3. Uw olien zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief. 4. Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief. 5. Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.

Uitleg

Nog een voorbeeld van die moeilijke Bijbel. Wat moet je als jongere met het boek Hooglied? Je zou er bijna onkuise gedachten bij krijgen. Dit was dan ook de reden dat de joodse rabbijnen het lezen van dit Bijbelboek verboden voor jonge mensen onder de dertig…

Maar als je het boek leest, zoals ik het als zeventienjarige las, in de tijd dat ik nét de Heere Jezus als mijn Zaligmaker had leren kennen en liefhebben, dan lees je het met intens genot. Je weet hoe geestelijk heel dit moeilijke Bijbelboek is – zoals ik elke morgen las in een boek van Spurgeon over Hooglied.

Trouwens, ook lichamelijk en visueel hoeft het geen zondige gedachten te kweken, als je iets kent van het paradijselijke. Toen er nog geen zonde tussen God en ons in stonden, konden wij elkaars naaktheid zien, zonder verkeerde begeerten. Daarom nodigt dit Bijbelboek je uit, niet om stiekem bij het lezen erotiek te mengen, maar om je gevallen adamsbestaan aan de Heere te belijden en te smeken om reine en kuise gedachten, ja, geestelijke gedachten bij het lezen over de liefde tussen de Hemelse Bruidegom en Zijn Bruidsgemeente.

Verlang jij ook naar de innige nabijheid van je Liefste, Jezus Christus?

 


Zingen: Psalm 45:1Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: De Heere leren vrezen

Elke dag moesten de koningen van Israël in de Bijbel lezen. Dit was Gods bevel door middel van Mozes. Of ze er zin in hadden, of niet, of ze er de zin van inzagen, of niet. Het maakte niets...

Woensdag: Gods Woord dag en nacht overdenken?

De eerste man die de woorden van Mozes die je gisteren las, in praktijk moest brengen, was Jozua. Hij was wel geen koning, maar als leider van het volk, bekleedde hij wel een gelijksoortige...

Donderdag: Spreekt Gods werkelijk tot mij?

Al is het alleen met geloofsoren te horen… God spreekt via de Bijbel tot jou. Toen Luther aan Hans, zijn oudste zoon, een eigen Bijbel gaf, zei hij: “Hans, je moet deze Bijbel lezen...

Vrijdag: Het klopt!

 Een heel nuttige manier om de Bijbel te lezen is proberen dwarsverbindingen te ontdekken en lijnen na te speuren die er lopen van, bijvoorbeeld, het Oude Testament naar het Nieuwe. Als je...

Zaterdag: Al de Schrift

 Niet elk stukje van de Bijbel is even aansprekend of interessant. Toch meent Paulus dat elk stukje van die Bijbel ons iets kan leren. En Paulus dacht het niet maar zo, nee: hij wist het...

Zondag: Hooglied

Nog een voorbeeld van die moeilijke Bijbel. Wat moet je als jongere met het boek Hooglied? Je zou er bijna onkuise gedachten bij krijgen. Dit was dan ook de reden dat de joodse rabbijnen het...

Maandag: Openbaring

Het laatste boek van God heet ‘Openbaring’. Heel de Bijbel is openbaring of bekendmaking van God aan ons, maar zeker het laatste boek mag wel zo heten. Daarin gaat het over dingen...