Asaf probeert God te begrijpen? Wat bleek toen? God doet het eigenlijk altijd verkeerd, nietwaar? Of… is het bij jou anders?

">

Zondag: Onbegrijpelijk

Bijbeltekst

Statenvertaling

Psalmen 73

16. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan; maar het was moeite in mijn ogen; 17. Totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte. 18. Immers zet Gij hen op gladde plaatsen; Gij doet hen vallen in verwoestingen. 19. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen! 20. Als een droom na het ontwaken! Als Gij opwaakt, o Heere, dan zult Gij hun beeld verachten. 21. Als mijn hart opgezwollen was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, 22. Toen was ik onvernuftig, en wist niets; ik was een groot beest bij U.

Uitleg

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Die bij óns past. We zijn zo verduisterd en beperkt, maar ook zo hoogmoedig. Als God zijn, of liever nog: God van de troon en ik erop. Dat blijkt in onze gedachten- en gevoelswereld.

Daarom zegt de Schrift, dat het bedenken van een mens vijandschap is tegen God. Al hebben we nog geen woord gezegd, dan blijkt in onze gedachten onze afkeer van de onbegrijpelijke God. We weten onze plaats niet: in het stof voor de Hoge, de Heilige. Worden die we zijn: een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Nu, dat is niet veel. Maar nu het onbegrijpelijke: dat deze God met zulke afkerige mensen nog te doen wil hebben; Zijn enig geliefde Zoon gezonden heeft, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Voor vijanden. Daar begrijp ik niets van. Jij wel? Onbegrijpelijk, Wie God is, hoe Hij werkt en voor Zijn eigen eer zorgt. Hoe Hij jouw leven leidt, zodat dit gebeuren zal. Ja, onbegrijpelijk!


Asaf probeert God te begrijpen? Wat bleek toen? God doet het eigenlijk altijd verkeerd, nietwaar? Of… is het bij jou anders?

Terug naar Bijbel & leesplannen

Andere leesplandagen

Dinsdag: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond

De Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan we als hulpmiddel gebruiken bij het lezen van Gods Woord. Want om dat Woord gaat het allereerst in jouw leven. Dat is het middel, dat de Heere wil gebruiken...

Woensdag: Geloven met het hart

 Gods levend gemaakte kinderen zijn hier aan het woord. De ‘vergadering der ware Christgelovigen’ (NGB#27). Daar ben jij van jongs af aan mee verbonden. Zij belijden hun geloof....

Donderdag: Belijden met de mond

Mond en hart moet één zijn. We kunnen toneel spelen of een masker opzetten. Maar vroeg of laat komt toch naar buiten wat er in ons hart leeft. De Schepper wil ons hart hebben! Hij,...

Vrijdag: Zo is er maar En

 ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’…’ Zing je dat met je hart? In onze belijdenis zingen we met de kerk der eeuwen ook zo’n lied. En de Kerk wil dat...

Zaterdag: Eeuwig

Dat belijden kleine mensjes. Wij zijn aan de tijd gebonden in ons denken en voorstellingsvermogen. Stel dat je honderd jaar mag worden. Dat lijkt een hele tijd. Je jeugd lijkt lang geleden. Toch...

Zondag: Onbegrijpelijk

Met het hárt weet de Kerk: onze God is onbegrijpelijk. Jij ook? We willen alles zo graag met ons verstand begrijpen. Er vat op hebben, beoordelen en analyseren. We vormen een god naar ons...

Dinsdag: Onzichtbaar

‘Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet’, lezen we in Hebreeën 11:1. Thomas moest na Pasen leren, niet te zien en toch...